Otvoreno pismo Internet radnika Srbije

Otvoreno pismo Internet radnika Srbije

01/10/2021 Off By BERB

Otvoreno pismo kao zvanični odgovor Internet radnika Srbije na Rešenje o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojima se reguliše status frilensera, a koje je 28. septembra donela ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

OTVORENO PISMO

 

Predsednici Vlade Republike Srbije

 

Ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Ministru finansija

 

 

Poštovani,

 

 

Udruženje „Internet radnici Srbije“ obraća Vam se povodom Rešenja o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojima se reguliše status frilensera, koje je 28. septembra 2021. godine donela ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Smatramo da je cela praksa Vlade da uvodi transparentnost u radu na novim propisima putem radnih grupa za koje se mogu prijaviti i predstavnici civilnog društva neiskrena, ako se ova praksa selektivno primenjuje. Ukoliko za neke propise imamo ovakve pozive, dok se za druge, koji pogađaju desetine hiljada ljudi koji su egzistencijalno ugroženi, i za koje znate da postoje predstavnici civilnog društva, radne grupe jednostavno oktroišu odlukom ministarke, onda je cela praksa besmislena. Posebno smatramo nedopustivim da se delovi odluke o formiranju radne grupe tendenciozno plasiraju u medijima i na društvenim mrežama bez ikakvog saopštenja ministarstva ni objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Obaveštavamo Vas da je okončanje pregovora između Vlade Republike Srbije i udruženja frilensera 21. aprila, i nedugo zatim, usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji su stupili na snagu 7. maja ove godine, rezultiralo formiranjem novog reprezentativnog udruženja internet radnika i radnica – Internet radnici Srbije (IRS).

 

IRS okuplja internet radnike i radnice koji su nezadovoljni dogovorom koji su druga udruženja postigla sa Vladom, a koja su, po navodima u medijima, sada pozvana u radnu grupu. Podsećamo Vas da je naše udruženje formalno registrovano 27. maja ove godine i da ima svoje izabrane predstavnike, radne grupe i članove, kao i da funkcioniše u skladu sa procedurama koje garantuju demokratsko odlučivanje. Naše udruženje u svom Statutu, u Članu 7., jasno ističe da ne prihvata nikakva plaćanja navodnih prošlih dugova i da je jedan od naših ciljeva upravo otpis svih potraživanja pre 14. oktobra 2021. godine kada nas je Poreska uprava prvi put obavestila o svojim obavezama. Posebno ističemo nužnost da se aktuelizuje razgovor o nenaplativosti navodnih prošlih dugova internet radnika i radnica u uslovima u kojima je desetine hiljada naših kolega ostalo bez posla ili je egzistencijalno ugroženo odlukom kineskih vlasti da sprovede reformu u polju obrazovanja, odnosno odlukom najveće digitalne platforme, Shutterstock, da u uslovima pandemije virusa korona optimizuje svoje poslovanje i višestruko smanji nadoknade angažovanim internet radnicima i radnicama. Ukoliko je zadatak radnih grupa da predstave širok spektar stavova po ovom pitanju, onda je jasno da je naše učešće neizostavno jer ni jedno drugo udruženje ne predstavlja ovu kategoriju ljudi.

 

Ovo pismo upućujemo i svima onima koji su, po navodima medija, pozvani u radnu grupu, i pozivamo ih da podrže naš zahtev i odbiju učešće dok se na njega ne odgovori pozitivno. Uprkos neslaganjima u našim stavovima, želimo da verujemo da ni Udruženje radnika na internetu, kao ni Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije nemaju nameru da pristanu da budu samo scenografija za predstavu u režiji Vlade, već žele da se u radnoj grupi čuje glas što većeg broja internet radnika i radnica, uključujući i one koje više ne predstavljaju.

 

Posebno želimo da se obratimo sindikatima: kao što vam je poznato, internet radnici nemaju pravo na sindikalno organizovanje. Naši poslodavci su uglavnom u inostranstvu i način na koji nas angažuju štiti ih od sindikalnog organizovanja. Udruženje IRS je jedino koje u svom organizovanju preuzima demokratske prakse sindikalnog organizovanja. Pozivamo vas da nas, u iščekivanju novih propisa koji će i nama omogućiti sindikalno organizovanje, podržite i ne pristanete na sastav radne grupe koja tendenciozno izostavlja glasove onih internet radnika kojima su bliska načela sindikalnog organizovanja.

 

Konačno, pozivamo kako Vladu, tako i širu javnost, da ne dozvoli stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Zakasnelo formiranje ove radne grupe, kao i dinamika njenog rada ne smeju biti izgovor za dopuštanje da na snagu stupe drakonski porezi koji po džepu udaraju obične internet radnike i radnice, a za prosečne frilensere znače egzistencijalni ćorsokak ispod granice siromaštva. Nedopustivo je da se jedna kategorija radnika i radnica bez ikakvog poresko-pravnog statusa, bez ikakve zaštite prava iz radnog odnosa, zbog inercije i nerada državnih organa, ciljano i organizovano kriminalizuje, pljačka i dehumanizuje.

 

OTVORENO PISMO