Ограничење цена деривата нафте и забрана извоза млека продужени до 31. јануара 2023.

Ограничење цена деривата нафте и забрана извоза млека продужени до 31. јануара 2023.

29/12/2022 Off By BERB

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте којом се њено трајање продужава до 31. јануара 2023. године, а у циљу даљег спречавања већих поремећаја на тржишту и очувања животног стандарда становништва.
Како би се омогућило несметано снабдевање тржишта дериватима нафте и очувао стандард грађана, Влада Србије донела је одлуку о привременом смањењу износа акциза на поједине деривате нафте за 10 одсто.

 

На седници је донета и одлука о привременом продужењу забране извоза Евро дизела ЕН 590 до 7. јануара наредне године, док ће одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса важити још месец дана.

У циљу ублажавања последица и спречавања критичне несташице млека и производа од млека, а услед повећаног извоза и потреба снабдевања становништва забрана извоза ове робе продужена је за још месец дана и трајаће до 31. јануара наредне године.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о потврђивању Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Еразмус+ – програму Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт, с обзиром на то да је одржавање пуноправног учешћа у том програму једна од обавеза Србије на путу ка пуноправном чланству у ЕУ.

Нови програм Еразмус+ је најзначајнији инструмент за успостављање Европског образовног простора који представља важно стратешко опредељење Уније за сектор образовања до 2025. године. Такав образовни простор се успоставља ради превазилажење структурних баријера у процесу стицања знања и вештина, а зарад бољих изгледа за запошљивост људи широм Европе и односи се на квалитет и инклузивност образовања, зелене праксе и дигиталне вештине, квалитет иницијалног и континуираног образовања наставника, јачање сарадње међу високошколским установама, као и на геополитичку димензију образовања.

На седници је усвојена Одлука о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије чиме су обезбеђени услови за даље ефикасно спровођење мера предвиђених Програмом за сузбијање сиве економије и активности из Акционог плана. У раду Координационог тела, по позиву, могу да учествују стручњаци из одређених области, као и представници других органа, када се расправља о темама из њиховог делокруга.

Чланови Владе усвојили су Одлуку о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици Србији због формирања нових министарстава у чијој надлежности је инспекцијски надзор. Разлог за даношење Одлуке о образовању ове комисије је свеобухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора.