Министарски савет Енергетске заједнице усвојио циљеве до 2030. године

Министарски савет Енергетске заједнице усвојио циљеве до 2030. године

15/12/2022 Off By BERB

Foto: MSEZ

 

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић учествовала је данас на састанку Министарског савета Енергетске заједнице у Бечу.

 

На састанку су усвојени циљеви за период до 2030. године, у погледу смањења потрошње примарне и финалне енергије, коришћења обновљивих извора енергије и смањења емисије гасова с ефектом стаклене баште, како би се постигла климатска неутралност до 2050. године. Усвојен је и нови пакет у вези са електричном енергијом, који ће омогућити тржишну интеграцију региона у европско тржиште, по принципу реципроцитета, а који ће подржати већу интеграцију обновљивих извора енергије и зелену транзицију. Tакође je разговарано о мерама у вези са координацијом обезбеђивањa снабдевања енергијом и решавања утицаја наглог пораста цена.

Министарка Ђедовић је изјавила да ће Србија у наредном периоду завршити рад на стратешким документима, Стратегији развоја енергетике до 2040. године са пројекцијама до 2050. године, као и на Интегрисаном националном енергетском и климатском плану. „У стратешким документима оставићемо простора да усвојене циљеве применимо или променимо, у складу са посебним приликама које могу утицати на развој обновљивих извора енергије у Србији и приликама које утичу на примарну и финалу енергетску потрошњу“, рекла је Ђедовић. Министарка је подсетила Министарски савет да принцип суверенитета и територијалног интегритета мора бити поштован приликом имплементације усвојених директива, као и законодавни оквир Републике Србије.

Европскa комесарка Кадри Симсон рекла је да је на данашњем састанку учињен велики напредак у унапређењу програма декарбонизације. „Усвојени циљеви усмеравају стране уговорнице на добар пут за постизање климатске неутралности. Домаћи обновљиви извори енергије такође ће допринети енергетској безбедности у региону. Важно је да ће пакет електричне енергије, који је данас усвојен, допринети да се обновљиви извори енергије интегришу у енергетске системе. Након што се правила имплементирају, Уговорне стране Енергетске заједнице ће имати потпун приступ тржишту електричне енергије ЕУ“, рекла је Симсон.

Mинистарски савет указује да је важно да енергетска и климатска транзиција буде друштвено прихватљива. Такође, позива Енергетски и климатски Комитет да успостави посебну радну групу за наставак заједничког истраживања и приступа праведној транзицији, као и да идeнтификује пилот пројекте Уговорних страна и подржи њихову имплементацију.