Preminuo fizičar Jagoš Purić, nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu

Preminuo fizičar Jagoš Purić, nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu

11/12/2022 Off By BERB

Izvor: N1 Beograd/Foto: Fizički fakultet

 

Nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta i profesor Fizičkog fakulteta dr Jagoš Purić preminuo je u Beogradu u 81. godini. Jedan je od naših najcitiranijih naučnika.

 

Prof. dr Jagoš Purić je rođen 1942. godine na Кovrenu, Bijelo Polje, Crna Gora. Kako se navodi u biografiji objavljenoj na Fizičkom fakultetu, Purić je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1965. godine. Magistrirao je 1969, a doktorirao 1972. godine na istom fakultetu. Кao postdoktorski stipendista Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču (IAEA) radio je školske 1973/74 godine u Laboratoriji za fiziku plazme i termonuklearnu fuziju u Кalamu (Culham) u Engleskoj, gde je u toku bila izgradnja tokamaka JET (Joint European Thorus). Od 1967. do 1973. godine radio je kao asistent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, kada je izabran za docenta. Za vanrednog profesora na Fizičkom fakultetu je izabran 1981, a za redovnog 1984. godine.

Prof. dr Jagoš Purić je studentima fizike, hemije, matematike, mehanike i biologije predavao više predmeta: Opšti kurs fizike, Fizičku mehaniku, Fiziku atoma, Elektromagnetizam i Primenjenu spektroskopiju. Autor je više udžbenika i zbirki zadataka.

Naučna delatnost profesora Purića vezana je za oblasti fizike atoma, fizike i spektroskopije plazme, fizike fuzione plazme i fizike lasera. Autor je preko 200 naučnih publikacija, od kojih je preko sto štampano u međunarodnim časopisima. Radovi su mu citirani preko 1200 puta. Većina ovih radova posvećena je eksperimentalnom određivanju Štarkovih parametara spektralnih linija u plazmi. Rukovodio je sa više magistarskih i doktorskih radova. Recenzira za više međunarodnih časopisa i dobitnik je nekoliko priznanja za istaknutog recenzenta. Imao je ili ima vrlo uspešnu saradnju sa Laboratorijom u Culham-u, u Engleskoj, Opservatorijom u Meudonu kod Pariza, Institutom za molekulsku i atomsku fiziku Nacionalne akademije Belorusije u Minsku, sa Institutom za lasersko inžinjerstvo Univerziteta u Osaki i Institutom za fuzione nauke u Nagoji u Japanu.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za nauku 1973. g. i nagrade Instituta za fiziku za 1971.g. Nagradu Saveza studenata Univerziteta u Beogradu „Četvrti april“ dobio je kao student 1964. godine, kao asistent (1968) i kao redovni profesor (1985). Bio je član Naučnog društva Srbije od 1996. godine.

Na Univerzitetu u Beogradu obavljao je mnoge odgovorne dužnosti kao što su: šef Кatedre za fiziku atoma i molekula, upravnik Instituta za fiziku PMF, upravnik i dekan Odseka za fizičke i meteorološke nauke, prodekan i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta (1987–91), član Skupštine i Saveta Univerziteta u Beogradu i rektor Univerziteta u Beogradu (1998–2000).

Saučešće predsednika

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici i poštovaocima profesora Purića, u kojem se kaže:

„Sa tugom sam primio vest o smrti profesora Jagoša Purića, istaknutog fizičara i nekadašnjeg rektora Beogradskog univerziteta. Purić je posvetio život nauci, ostavivši iza sebe veliki broj radova, ali i generacije sjajnih stručnjaka koji su pod njegovim mentorstvom stekli najviše akademske titule u zemlji i inostrantvu. I sam je sarađivao sa nekim od najprestižnijih naučnih centara na svetu, kojima je prenosio ogromno znanje, dok je svetska iskustva iz oblasti fizike donosio u našu zemlju, čime smo držali korak sa najsavremenijim tokovima nauke. Tokom bogate karijere, kao patriota koji je nadasve voleo Srbiju, osnovao je i Centar za nauku i tehnološki razvoj, jer je budućnost zemlje video upravo u naučnom napretku. Izražavam duboko saučešće porodici, prijateljima, kolegama i poštovaocima dela profesora Jagoša Purića. Neka počiva u miru“.