РГЗ ИНДЕКС ЦЕНА  – ПОКАЗАТЕЉ ВРЕДНОСТИ СТАНОВА

РГЗ ИНДЕКС ЦЕНА – ПОКАЗАТЕЉ ВРЕДНОСТИ СТАНОВА

01/11/2022 Off By BERB

Foto: RGZ

 

Републички геодетски завод представио је индекс цена станова за Републику Србију и по први пут омогућио грађанима и привреди бесплатан, транспарентан и прецизан увид у податке на основу којих могу да прате кретања на тржишту непокретности.

 

Успешно решавање стамбеног питања једна је од најважнијих животних и највећих финансијских одлука за већину домаћинстава. У Србији, као и у земљама Југоисточне Европе, улагање у некретнине традиционално представља један од најзаступљених облика дугорочне штедње. Тржиште непокретности је неизоставан ослонац сваког успешног банкарског система, не само због грађана који узимају стамбене кредите, већ и због привредника и предузетника који непокретности користе као покриће за обезбеђивање кредита неопходних за раст њиховог пословања.

Вишегодишњи процес реформе, модернизације и дигитализације Републичког геодетског завода Србије, који се спроводи у сарадњи са Светском банком кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“, омогућио је имплементацију савремених техничких и методолошких решења за кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности у складу са најбољом светском праксом.

Индекс цена станова за Републику Србију развијен је у складу с међународним методолошким смерницама и на основу модела за масовну процену станова који поред цена из купопродајних уговора узима у обзир и различите карактеристике непокретности из релевантних извора – Регистра цена непокретности, Катастра непокретности, Регистра стамбених заједница, Геосрбије и пореске администрације.

Праћење кретања цена и промета непокретности је веома важно за успешно вођење економских политика и развој друштва. Са привредног становишта, грађевинарство, као носилац привредног развоја је најдиректније повезано са тржиштем некретнина.

Прецизно и кредибилно праћење трендова на тржишту непокретности је неопходно како би сви друштвени и привредни сегменти могли да што ефикасније функционишу и како би креатори економских политика могли да прате и правовремено реагују на потенцијалне ризике.

Индекс цена станова за Републику Србију у трећем тромесечју 2022. износи 138,08 и приказује оштар раст цена станова који траје већ целу годину. По расту цена предњаче региони Војводина и град Београд, али је као и у претходних неколико тромесечја најснажнији раст цена у региону јужне и источне Србије.

Број продатих станова у трећем тромесечју 2022. мањи је за 5,6% у односу на исти период 2021. што указује на „смиривање“ тржишта. С обзиром да цене и даље снажно расту укупна вредност тржишта мерена сумом остварених купопродаја станова и даље је у порасту и то за 12% у поређењу са трећим тромесечјем 2021. Оваква слика представља осетно успоравање раста тржишта с обзиром да је укупна вредност купопродаја станова у претходном тромесечју била већа за чак 26,1% у поређењу с истим периодом претходне године. Оваквом тренду доприноси међугодишњи пад броја купопродаја станова финансираних банкарским кредитима.

У претходном периоду, у међународним поређењима, индекс цена станова у Србији имао је растући тренд као и велики број земаља.