Međunarodni sajam energetike i Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair od 4. do 6. oktobra

Međunarodni sajam energetike i Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair od 4. do 6. oktobra

03/10/2022 Off By BERB

Međunarodni sajam energetike i Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair otvoriće kapije za posetioce od 4. do 6. oktobra, u Hali 1 Beogradskog sajma. Ove godine priključiće im se i 1. Međunarodni sajam komunalnih tehnologija – CTF.

Sajam energetike je najveći godišnji regionalni skup kompanija, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.

Okosnicu ovog regionalnog predvodnika u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora čine proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje i postojećih i potencijalnih prirodnih resursa i izvora energije, ali i naučno-istraživački rad, pametne tehnologije, ušteda energije, energetska efikasnost, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje i regiona.

Ova manifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije, unapređenje energetske efikasnosti, investicije u energetici. U međunarodnom energetskom kontekstu naglašen je poslovni i tržišni karakter sajma. To je prilika da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi relevantni pa i oni najbitniji činioci.

Sajam ekologije Ecofair okuplja različite činioce iz sistema zaštite životne sredine – institucije, proizvođače opreme, distributere, reciklere, operatere, deponije, lokalne samouprave, komunalna preduzeća, generatore otpada, stručnu javnost. Posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na “cirkularnoj” i “zelenoj” ekonomiji”, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja.

Akcenat ove manifestacije je na finansiranju i upravljanju projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicionim projektima i upravljanju otpadom, prečišćavanju i upravljanju otpadnim vodama, industrijskoj bezbednosti te domaćem zakonodavstvu u vezi sa ovom problematikom. Suština kompletne agende ove sajamske manifestacije je ultimativno zahtevanje i promocija ekološki prihvatljivog ponašanja kao načina života.

Upredo sa ovim dvema manifestacijama, na istom mestu, u Hali 1, i u isto vreme, od 4. do 6. oktobra, posetiocima će na raspolaganju biti i prvo izdanje Međunarodnog sajma komunalnih tehnologija – CTF (Communal Technologies Fair), jedinstvenog događaja ovog tipa na prostoru jugoistočne Evrope. Sajam ima poslovno-edukativni karakter a  cilj mu je da poveže ključne aktere u komunalnim delatnostima, proizvođače, kupce, inženjerski kadar.

Radno vreme sajmova energetike i ekologije je od 10 do 17 časova.

Pojedinačna ulaznica košta 400 dinara, grupna 250 dinara, a parking u sajamskom krugu plaća se 150 dinara po satu.