Потврђена пресуда нападачима на новинара Дашка Милиновића

Потврђена пресуда нападачима на новинара Дашка Милиновића

24/06/2022 Off By BERB

Радна група за безбедност и заштиту новинара сматра да је охрабрујућа одлука Вишег суда у Новом Саду који је потврдио пресуду Основног суда у Новом Саду, којом су нападачима и наручиоцу напада на новинара Дашка Милиновића изречене затворске казне.

Радна група истиче да одлука Вишег суда у Новом Саду представља пример добре праксе у случајевима напада и кривично-правне заштите новинара.
Дашко Милиновић, радијски водитељ из Новог Сада, био је нападнут 16. априла 2021. године када је одлазио на посао. Радна група за безбедност и заштиту новинара је тада одржала хитан састанак на којем су чланови РГ упознати са детаљима случаја напада на Милиновића.
Захваљујући брзој реакцији полиције и тужилаштва, два окривљена су ухапшена у изузетно кратком року, док се трећи окривљени касније предао.
Основни суд у Новом Саду је 8. децембра 2021. године донео осуђујућу пресуду којом је окривљене огласио кривим за извршење кривичног дела лака телесна повреда. Једном од нападача на Милиновића изречена је казна затвора у трајању од 10 месеци која ће се извршити у просторијама у којима живи, другом нападачу казна затвора у трајању од 1 године и 2 месеца затвора, док је лицу које је подстакао напад изречена казна затвора у трајању од 1 године и 4 месеца затвора.
Након изјављене жалбе на првостепену пресуду у фебруару ове године, одлуком Вишег суда пресуда је потврђена.
Радна група за безбедност и заштиту новинара поново истиче да се морају темељно и пажљиво пратити сви случајеви напада и угрожавања личне безбедности новинара и позива све надлежне органе да у таквим случајевима реагују без одлагања и са посебном пажњом.
Радна група ће и надаље инсистирати да у случајевима напада на новинаре и угрожавања њихове безбедности, реакција државних и правосудних органа буде брза и ефикасна, а да починиоци буду адекватно кажњени у складу са законским решењима који омогућују виши степен заштите за лица која се баве јавним информисањем.

Радна група за безбедност и заштиту новинара очекује да осуђена лица у овом случају буду у најкраћем року и послата на издржавање досуђене санкције.