Донета уредба о додели подстицаја послодавцима за запошљавање новонастањених лица у Србији

Донета уредба о додели подстицаја послодавцима за запошљавање новонастањених лица у Србији

16/06/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији. Уредба представља важну меру за прилагођавање послодаваца новим условима пословања на међународном конкуретном тржишту у периоду значајне инфлације.

Уредба ће омогућити подстицаје домаћим послодавцима уз задржавање једнаког фискалног оптерећења, како би зарадe које исплаћују страним држављанима или домаћим повратницима, као и лицима образованим у иностранству, биле конкурентне зарадама иностраних послодаваца.
Уредба ће обезбедити развој Србије као релевантног учесника на међународном тржишту, кроз подршку конкурентности домаћих послодаваца, а истовремено ће утицати на побољшање демографске слике у Србији.

Влада је донела Уредбу о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна и за те намене определила 160.000.000 динара.
Подршка ће се односи на произвођаче регистроване за обављање делатности млинарства на дан 15. новембра 2021. године, а који су испоручивали брашно у паковањима до пет килограма (укључујући и пет килограма) типа „Т-400 глатко” и „T -500“. На тај начин биће одржан досадашњи обим производње брашна и спречен потенцијални поремећај на тржишту који би могао да доведе до несташице.

Чланови владе изменили су Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, којом се, у циљу олакшаног извоза те врсте производа, сада уводи квантитативно ограничење извоза на тромесечном нивоу, уместо на месечном, како је до сада било предвиђено. Ова мера донета је у циљу спречавања несташице тих производа.

На седници је донета одлука о отварању сезонског граничног прелаза за међународни ваздушни саобраћај путника „Поникве“ у периоду од 1. априла до 31. октобра ове године у циљу поједностављења процедура за реализацију међународних летова.

Како је у овом периоду повећан број туристичких манифестација, отварањем овог граничног прелаза значајно би се повећао и број међународних летова, што би представљало значајну улогу у привлачењу и одржавању економских активности у региону Западне Србије, па самим тим и повећање нивоа запослености и развој инвестиција.

На данашњој седници донета је и Одлука о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Бачка Паланка”, чиме ће бити омогућено ефикасније спровођење граничних процедура домаћих и страних бродова на том граничном прелазу на реци Дунав. Такође, створиће се услови за обављање граничне контроле свих пловила на уласку у Србију која долазе из правца Мађарске и Хрватске, као и свих пловила на изласку из наше земље. Поред тога, бродови ће се краће задржавати приликом граничне контроле, биће смањени непотребни трошкови, а са друге стране побољшани услови за рад службеника у тој области.