Брига о старима један од приоритета Владе Републике Србије

Брига о старима један од приоритета Владе Републике Србије

16/06/2022 Off By BERB

Foto: MINRZS

 

Један од приоритета Владе Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јесте брига о старима, унапређење њихових права, услова живота и положаја у друштву, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић на конференцији о старењу, коју у Риму организује Економска комисија УН.

Министарка Кисић је навела да се Србија, као и већина земаља у Европи, суочава са узлазним трендом старења становништва.

Влада Републике Србије образовала је нове савете за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности и за питања старости и старења, који разматрају питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких потенцијала и учешћа у развоју друштва, привредном и јавном животу, рекла је Кисић. „Уверена сам да ће ти савети допринети да се положај старих у нашој земљи у многоме унапреди. То је наша обавеза према најстаријим суграђанима“, истакла је проф. др Кисић и додала да су предузете значајне мере у циљу побољшања положаја старих на тржишту рада и превазилажењу међугенерацијског јаза у коришћењу дигиталних вештина, а који је посебно био изражен током пандемије Ковид 19.

Министарка Кисић је нагласила да је током пандемије Ковид 19 посебна пажња била усмерена ка старијима и заштити њиховог здравља, због чега је вакцинација против корона вируса у Србији управо почела у геронтолошким центрима. „Високим одзивом на вакцинацију наши стари су нам свима показали како се одговорно понаша и брине о себи и о другима у борби са овим вирусом са којим се суочио читав свет“, рекла је Кисић.

Проф. др Кисић је током излагања указала да је брига о старима и њихов положај препознат у неколико стратегија које је Србија донела – Стратегијa превенције и заштите од дискриминације, Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом, Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, Стратегија деинституционализације и развоја услуга у заједници.

Кисић је нагласила да ће Република Србија наставити да гради квалитетно друштво за све генерације и при том, као и до сада, водити рачуна о социјалној укључености, смањењу неједнакости, бризи за родна и друга људска права, здрављу и здравом начину живљења, перманентном образовању, међугенерацијској сарадњи.

Током првог дана конференције у Риму, министарка Кисић имала је неколико билатералних састанака.