Ограничена малопродајна цена шећера за сва паковања

Ограничена малопродајна цена шећера за сва паковања

26/05/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену и допуњену Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница којом се ограничава малопродајна цена кристал шећера за сва паковања. Ограничење цене кристал шећера у паковању од једног килограма остаје 89,99 динара.
Уредба се доноси у циљу заштите тржишта, а због наглог скока цена кристал шећера у већим паковањима, имајући у виду да је ограничена само цена паковања од једног килограма. Због велике разлике у цени повећана је тражња за паковањима од једног килограма и често га нема у малопродајним објектима.

Уредбом се прописује да трговци на велико кристал шећер морају дистрибуирати у трговину на мало у року од 15 дана.

Влада Србије усвојила је одлуку о привременој забрани извоза дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију.
Због повећаног извоза у претходним годинама и повећане тражње за овом врстом огрева на светском тржишту, несташица ових сортимената највише се одразила на произвођаче пелета и огревног дрвета. Привремена забрана извоза ограничена је на 60 дана.

Чланови владе донели су одлуку којом се привремено смањење акциза на оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља продужава до 30. јуна ове године.
Ова одлука донета је у циљу редовног снабдевања тржишта дериватима нафте, очувања стандарда грађана и привредне стабилности, а имајући у виду актуелну ситуацију са ценом сирове нафте на светском тржишту и њену тенденцијуу даљег раста која негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи.