Нови Портал предузетништва – Ефикасан инфо-сервис за привреду

Нови Портал предузетништва – Ефикасан инфо-сервис за привреду

18/03/2022 Off By BERB

Фото: Министарство привреде/Зоран Вујасиновић

 

Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић представила је данас нови Портал предузетништва на којем се налазе сви програми подршке различитих институција на националном, регионалном и локалном нивоу, како би предузетници на једном месту имали све битне информације.

Обрадовић Јовановић је истакла да су препознате додатне потребе привреде у виду едукације и пружања подршке у разумевању регулативе која се односи на њихово пословање, као и нова циљна група којој је потребно указати посебну пажњу – Стартапе. Како је додала, у том циљу су заједно са партнерима развијена и два нова подсајта – Мали бизнис информатор и Стартап портал“.
Подстајт мали бизнис информатор на једноставан начин објашњава како се плаћа порез, запошљавају радници, дигитализује пословање, користе Е услуге и спроводи инспекцијски надзор, истакла је Обрадовић Јовановић.
Стартап портал представља централно место повезивања, информисања и едукације стартапа у свим фазама развоја и у оквиру њега су доступне информације о програмима подршке, финансирању и инвестирању за ову циљну групу, као и преглед организација подршке за стартап предузетнике, њихових програма и догађаја. На Стартап порталу корисници могу пронаћи богату базу знања која пружа одговоре на многа административна питања од важности за оснивање, вођење и инвестирање у стартапе.
Министарство привреде је покренуло Портал предузетништва 2018. године са циљем да мала, средња предузећа и предузетници добију све потребне информације на једном месту. На порталу су доступни подаци о расположивим програмима подршке (финансијским и нефинансијским), као и о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.