Srbija napredovala u oblasti razvoja elektronske uprave

Srbija napredovala u oblasti razvoja elektronske uprave

23/12/2021 Off By BERB

Foto: Sanja Knežević

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Savet za reformu javne uprave danas održao drugu sednicu, kojoj je predsedavala ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.

 

Na sednici je usvojena usmena informacija o izmenama i dopunama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, kao i usmena informacija o napretku u razvoju eUprave i digitalizacije i izazovi u sprovođenju aktivnosti koje se tiču digitalizacije.

Obradović je podsetila prisutne na to da najnoviji izveštaj Evropske komisije za 2021. godinu pokazuje da je Srbija napredovala u oblasti razvoja elektronske uprave, te da je jedna od zemalja koja je u uslovima pandemije koronavirusa uspela da ubrza digitalne napore razvijajući nove onlajn servise za korisnike i unapređujući elektronske usluge.

 

Na sednici je usvojen i predlog zaključka o usvajanju informacija o početku pregovora za novi instrument Sektorske budžetske podrške za sektor reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

Obradović je istakla da su se, nakon usvajanja nove Strategije reforme javne uprave, stekli uslovi za početak planiranja nove finansijske podrške kroz novi instrument Sektorske budžetske podrške, u skladu sa opredeljenjem za usmeravanje IPA III sredstava.

Ministarka je navela da se u toku naredne godine očekuje početak pregovora sa Evropskom komisijom, čiji će krajnji rezultat biti potpisivanje novog sektorskog reformskog ugovora, navodi se u saopštenju.