LSV PITA ZAŠTO SE KASNI SA RAZMATRANJEM IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA NI DRUGIH USTANOVA KULTURE GRADA NOVOG SADA?

LSV PITA ZAŠTO SE KASNI SA RAZMATRANJEM IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA NI DRUGIH USTANOVA KULTURE GRADA NOVOG SADA?

22/05/2015 Off By

7b37a6c511e9de499be4472c11bdc2dd

Savet za kulturu Gradskog odbora LSV

SKORO šest meseci nakon završetka 2014. godine, Skupština Grada, njena radna tela, kao ni šira javnost, još nemaju uvid u Izveštaj o radu ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za prošlu godinu. Predstavnici gradske vlasti dužni su da odgovore ko je odgovoran za to kašnjenje i kada će izveštaja biti.

Da li je reč o pokušaju prikrivanja informacija o poslovanju Kulturnog centra, dodeljivanju basnoslovnih honorara saradnicima, poslovnim transakcijama između te ustanove i JKP „Informatika“, kao i nerealizovanim aktivnostima usled bojkota novosadskih umetnika? Gradski odbor LSV je već zatražio detaljnu proveru finansijskog poslovanja Kulturnog centra i svih ugovora koje je potpisivao Andrej Fajgelj, a taj zahtev i danas ponavljamo.
Hoće li, sa druge strane, Izveštaj o radu Pozorišta mladih razjasniti optužbe koje je Upravni odbor ove ustanove uputio bivšoj direktorici o megalomanskim iznosima odobrenim za dnevnice, putne troškove i nerazjašnjene nabavke za renoviranja sala?
Možda je razlog ovom oklevanju bojazan da se nasuprot primera rasipanja budžetskih sredstava od rukovodilaca pojedinih ustanova, javnost suoči sa problemima drugih, koje ne poseduju ni elementarne uslove za rad: Gradske biblioteke kojoj nisu odobrena potrebna sredstva za nabavku novih knjiga ili Zavoda za zaštitu spomenika kulture čije se malobrojne aktivnosti na obnovi zaštićenih kulturnih dobara realizuju uz višegodišnje zakašnjenje?
Ovakav nemaran odnos prema gradskoj kulturi nedopustiv je u godinama kada je Novi Sad u konkurenciji za titulu Evropske prestonice kulture i kada je transparentnost i ulaganje u kvalitetan rad njegovih institucija od velikog značaja za ostvarivanje našeg zajedničkog cilja.<


DOGAĐAJI