Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar

30/09/2021 Off By BERB

Povodom obeležavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba Crveni krst Srbije vas poziva u petak 1. oktobra 2021. godine u 9 časova u zgradu Glavne pošte u Beogradu, Takovska 2.

 

 

Na ovom događaju biće promovisan kratki film „Otvori oči“ koji je nastao u okviru projekta „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“, a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta. Sam film zasnovan je na kratkom filmu koji je Crvenom krstu Srbije ljubazno ustupila Australijska komisija za ljudska prava.

Film će biti emitovan u poštama širom Srbije tokom meseca oktobra, u cilju prevencije nasilja nad starijim osobama. S obzirom da je Crveni krst Srbije stalno na terenu i da mi vodimo računa o onome što starije osobe kažu, Pošta Srbije nam je u ovom slučaju veoma značajan partner jer je ranije istraživanje koje se tiče digitalne uključenosti starijih kao i razgovori sa usamljenim, starijim osobama pokazalo da starije osobe u Srbiji više vole da račune plaćaju u pošti nego onlajn, a u većini slučajeva razlog je što je za njih to neka forma socijalne uključenosti.

Ovaj događaj deo je veće javne kampanje Crvenog krsta Srbije – započete 15. maja – uključivanja čitavog društva u prevenciju nasilja nad starijim ženama i starijim osobama. Kampanja obuhvata i brendiranje vozila javnog prevoza u pet gradova kao i foto-izložbu u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu a koja je bila organizovana u junu, povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starijima.

U okviru ovog projekta Crveni krst Srbije edukovao je 208 starijih žena na temu prevencije nasilja nad starijima, kao i 225 gerontodomaćica koje rade sa starijima i često su prve koje mogu da upozore na nasilje koje je usmereno na stariju osobu.

U okviru projekta je takođe urađeno i veliko istraživanje o nasilju nad starijim ženama a rezultati su objavljeni u publikaciji Crvenog krsta Srbije „Na ničijoj zemlji – rodno zasnovano nasilje nad starijim ženama (65+) u Republici Srbiji“.

Kampanje u okviru projekta podržali su Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Australijska ambasada. Film „Otvori oči“ je dobar primer saradnje svih važnih činilaca u zajednici na podizanju svesti javnosti o prevenciji nasilja nad starijima.

Na promotivnom događaju u Glavnoj pošti učestvovaće prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Zoran Đorđević, direktor Pošte Srbije, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i predstavnici ostalih partnera na projektu.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Po projekcijama Ujedinjenih nacija, do 2050. godine će svaka šesta osoba na planeti biti starija od 65 godina, dok je za Srbiju procena da će već do 2041. godine svaka četvrta osoba biti starija od 65 godina. Ovo znači da se svet neumitno menja i da se društvo i javne politike moraju planski prilagoditi promeni u populaciji.

U tom smislu neophodno je okupiti kreatore i donosioce strateških odluka i politika kao i građane, uključujući starije, na zajedničkom zadatku kako bi se usluge zdravstvene i socijalne zaštite učinile svima dostupnim, penziono i invalidsko osiguranje obezbedilo finansijsku sigurnost, a različite druge usluge, uključujući transport i usluge u zajednici obezbedile dostojanstveno starenje i kvalitetniji život u starijem životnom dobu.