УО Црвеног крста Србије распустио органе Црвеног крста Чачак

УО Црвеног крста Србије распустио органе Црвеног крста Чачак

20/09/2021 Off By BERB

Управни одбор Црвеног крста Србије донео је одлуку да распусти Скупштину, Управни одбор, Надзорни одбор и комисије Црвеног крста Чачак. Такође, донета је одлука и да се повлачи сагласност за именовање Биљане Давидовић за секретара Црвеног крста Чачак.

 

 

Организацијом ће до избора нових органа управљати петочлани привремени орган, Одбор, који ће предводити прим. др Нада Лазовић. Примарни задатак Одбора биће обезбеђивање несметаног и континуираног обављања хуманитарних активности, како корисници услуга Црвеног крста Чачак ни на који начин не би били угрожени.

Управни одбор Црвеног крста Србије овакву одлуку донео је применом Статута Црвеног крста Србије, а након више од пет месеци ванредног надзора над радом Црвеног крста Чачак. Ванредни надзор спроведен је због ниског нивоа активности и програма који се реализују, веома малог броја волонтера и озбиљно нарушеног угледа организације у локалној заједници услед неприхватљивог понашања појединаца запослених у Црвеном крсту Чачак које је у супротности са Етичким кодексом Црвеног крста Србије.

На овај начин, Црвени крст Србије је показао да остаје привржен Основним принципима Међународног покрета чији је део већ 145 година. Црвени крст Чачак једна је 185 организација Црвеног крста у Републици Србији које су део система коме је на врху листе приоритета добробит корисника хуманитарних услуга, учесника у различитим активностима организације, као и запослених и волонтера који чине нашу породицу хуманих.