Усвојени подзаконски акти из области електронског фактурисања

Усвојени подзаконски акти из области електронског фактурисања

09/07/2021 Off By BERB

Фото: srbija.gov.rs

 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је Влада Републике Србије данас, четири месеца пре законског рока, усвојила три уредбе на основу Закона о електронском фактурисању, и истакао значај и бенефите које ће е-фактуре донети привреди и грађанима Србије.

 

„Влада је данас, четири месеца пре законског рока, и након обављеног јавног консултативног процеса у коме су учествовали представници привреде, државних органа и стручњаци из области електронског фактурисања, донела три важне уредбе на основу Закона о електронском фактурисању“, рекао је министар Мали.

 

Он је прецизирао да се тим уредбама уређује више области: услови и начин чувања и стављања на увид електронских фактура, начин обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику, услови и начин коришћења система за управљање фактурама, као и поступак и услови за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

 

Он је напоменуо да су донета и три правилника, која су такође прошла кроз консултативни поступак, чиме је заокружен процес доношења подзаконских аката које предвиђа Закон о електронском фактурисању.

 

Министар Мали је подсетио да је Закон о електронском фактурисању ступио на снагу 7. маја ове године, а да је њиме прописано да ће подзаконски акти бити донети у року од шест месеци, од његовог ступања на снагу. Донете уредбе и правилници, додао је, почеће да се примењују од 1. јануара 2022. године.

 

Синиша Мали је истакао да је увођење система електронског фактурисања део структурних реформи које ће допринети побољшању пословног амбијента у нашој земљи.

 

„Структурна реформа, у коју спада и Закон о е-фактурама, подразумева две мере – увођење новог модела фискализације и прелазак на електронско фактурисање. Закон о електронском фактурисању треба да олакша рад привреди, што је циљ од којег нећемо одустати“, навео је министар Мали.

 

Он је подсетио да је предвиђено фазно вођење обавезе издавања и примања електронских фактура, почев од 1. јануара 2022. године, од када ће субјекти јавног сектора морати да примају и чувају електронске фактуре и да их издају другим субјектима јавног сектора.

 

„То значи да ће од 1. јануара наредне године пословање са државом постати економичније, а на овај систем ће након државе, постепено прећи и приватни сектор“, рекао је Мали, и подвукао да донети законски и подзаконски акти следе најбоља решења преласка на електронско фактурисање, каква постоје и у земљама Европске уније.

 

Истичући да ће коришћење система електронских фактура бити бесплатно, министар финансија је навео да су користи које ће овај систем донети заиста бројне. Он је истакао да ће примена Закона о е-фактурама допринети убрзању процеса рада и пословања и обезбедити већу правну сигурност када је реч о достављању и примању фактура, као и њихово боље чување.

 

Синиша Мали је рекао и да ће нови систем омогућити бржу наплату између привредних субјеката, уз позитиван утицај на смањење појединих трошкова која сада сносе предузећа.

 

„Ту је и један од најважнијих захтева привреде. Наиме, применом Закона о е-фактурама, привредни субјекти који су у систему пореза на додату вредност ће моћи да рачунају да ће се знатно убрзати повраћај ПДВ-а. Наиме, уколико се улазна и излазна фактура поклопе у систему, ПДВ ће се враћати у дану, а не као што је до сада рок био 45 дана. Тиме ће бити решена једна од основних замерки привреде када је у питању поврат ПДВ-а. Дакле, употребом система електронског фактурисања, то питање ће у потпуности бити решено“, рекао је министар Мали.

 

Е-фактуре ће, додао је, омогућити уштеду у времену потребном за рад са фактурама, јер нестаје потреба за издавањем, примањем и чувањем фактура у папирном облику, а уштеда у времену ће бити остварена и зато што претрага електронских фактура захтева мање времена од претраживања папирних архива.

 

На данашњој седници Владе усвојене су Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама, Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника и Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику.

 

Такође, Министарство финансија је донело Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања, Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података доступним у систему електронских фактура и Правилник о начину поступања централног информационог посредника.