Отклоњене све препреке за отварање Поглавља 15 у преговорима са ЕУ

Отклоњене све препреке за отварање Поглавља 15 у преговорима са ЕУ

07/06/2021 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим се усваја преговарачка позиција Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 15 – енергетика.

 

“У претходном периоду отклоњене су две главне препреке које су онемогућавале отварање преговарачког поглавља које се односи на област енергетике. У области нафте и нафтних деривата, то је урађено усвајањем Акционог плана за формирање и одржавање обавезних резерви сирове нафте и нафтних деривата, који је Влада усвојила крајем маја. Други услов односио се на усвајање акционог плана за реорганизацију ЈП „Србијагас”, чије спровођење ће омогућити раздвајање делатности у сектору гаса и усклађивање гасних предузећа са регулативом ЕУ и домаћим законима”, рекла је потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић.

Она додаје да је претходно важан корак у усаглашавању домаћег законодавства у области енергетике са европским регулативама учињен доношењем два нова закона – Закона о коришћењу ОИЕ и Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, и изменама Закона о енергетици, којима је Србија добила регулаторни оквир усклађен са одговарајућим директивама ЕУ.

Поглавље 15 – енергетика обухваћено је Преговарачким кластером „Зелени договор и одржива повезаност“, а рад преговарачке групе за област енергетике координира Министарство рударства и енергетике.

Преговарачком позицијом држава кандидат за чланство у Европској унији представља достигнути ниво усаглашености са правним тековинама Европске уније, програм преосталог усаглашавања, као и преглед постојећих и будућих административних капацитета за имплементацију.