Емисије сумпордиоксида у ТЕ Костолац Б у оквиру прописаних вредности и ниже него у ЕУ

Емисије сумпордиоксида у ТЕ Костолац Б у оквиру прописаних вредности и ниже него у ЕУ

30/04/2021 Off By BERB

Емисије сумпордиоксида и прашкастих материја у ТЕ Костолац Б крећу се у оквиру прописаних вредности и ниже су него у Европској унији, захваљујући функционисању постројења за одсумпоравање димних гасова у овој термоелектрани које ради од октобра 2020. године.

 

Министарство рударства и енергетике дужно је да ову чињеницу истакне још једном, након покушаја да Регулаторног института за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ), да изјаву потпредседнице Владе Репубике Србије и министарке енергетике, проф. др Зорана Михајловић представи као неистину.

Наиме, приликом обиласка постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Костолац Б Михајловићева, је представницима медија изјавила да је су сви који су присуствовали обиласку видели да су “емисије сумпор-диоксида и прашкастих материја ниже него у Европској унији и да су у складу с оним што је прописала Енергетска заједница”.

Постројење за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Костолац“ је први систем за одсумпоравање у Србији који је у функцији, и почело је са радом 23. октобра 2020. године.

Од када је пуштено у рад, постројење за одсумпоравање димних гасова постиже, и постизаће и убудуће, задате граничне вредности емисија у износу максимално 130 mg/Nm3 зa SO2, колико прописује и Енергетска заједница, као i 20 mg/Nm3 за прашкасте материје.

Приликом обиласка, сви присутни могли су да се увере да  су у потпуности задовољене прописане вредности о граничним емисијама, да су садашње емисије сумпордиоксида значајно испод нивоа који се захтева у ЕУ, који износи 200 mg/Nm3, као и да постоји њихово континуирано мерење.