Омогућен приступ јавним подацима о субјектима у здравству

Омогућен приступ јавним подацима о субјектима у здравству

20/04/2021 Off By BERB

Агенција за привредне регистре је објавила Јединствену евиденцију субјеката у здравству, која омогућује претраживање јавних регистрованих података о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.

 

Путем овог претраживача је омогућен јединствени приступ подацима о приватној пракси/ предузетницима уписаним у Регистру привредних субјеката, као и о здравственим установама, које обављају здравствену делатност на територији Републике Србије, а регистроване су у Регистру здравствених установа, који води Агенција.

На основу критеријума који се односе на шифру делатности из области здравства и територију (општину), путем претраживача се добија листа приватне праксе и здравствених установа које обављају задату здравствену делатност на изабраној територији (општини), уз могућност прегледа детаља о сваком субјекту појединачно.

Јединственој евиденцији субјеката у здравству се приступа преко интернет странице Агенције за привредне регистре, на страници Регистри- Здравствене установе- Претраживање података.