Побољшање законских решења у вези са примањима на породиљском одсуству

Побољшање законских решења у вези са примањима на породиљском одсуству

19/04/2021 Off By BERB

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић састала се данас са представницима удружења Bebac.com, Србија у покрету, Родитељ и Центар за маме, са којима је разговарала о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породица са децом.

 

Премијерка Брнабић упознала је представнике удружења са прихваћеним предлозима и примедбама и нагласила да је неопходно наставити разговоре и у будућности ради даљег побољшања законских решења у тој области.

Када је реч о побољшању закона, премијерка Брнабић је рекла да се предложеним изменама и допунама закона предвиђа могућност истовременог коришћења накнаде зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета  и додатка за помоћ и негу другог лица. Такође, изменама и допунама закона увео би се доњи лимит накнаде зараде за време породиљског одсуства у висини минималне зараде од дана започињања породиљског одсуства до навршена три месеца живота детета и смањио би се временски период у којем се цене основице на које су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање за пољопривредне осигуранице са 24 на 18 месеци.

Све то захтева значајна повећана давања из буџета, а додатно, тренутна ситуација изазвана корона вирусом свакодневно утиче на огромна финансијска давања за здравство и подршку грађанима и привреди, додала је Брнабић.

Председница Владе Ана Брнабић нагласила је да су предвиђеним изменама закона исправљене одређене неправде када је реч о примањима на породиљском одсуству, нарочито код незапослених жена, али да је преостало да се реши изузетно важно питање статуса предузетница. Развојна политика Србије јесте да имамо што већи број предузетница и ни на који начин оне не би требало да буду дискриминисане, нагласила је Брнабић.

Представници удружења рекли су на састанку да је неопходно наставити разговоре и размотрити могућности за решавање проблема различитих категорија породиља, пре свега нерешеног статуса предузетница где је неопходно ускладити и друге законе који регулишу ову област како би ефекти били потпуни, као и отворено питање породиља које имају месечна примања већа од три просечне зараде.

Представници удружења посебно су истакли проблем обрачуна накнаде зарада на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, и предложили да се обрачунски период смањи са 18 на 12 месеци, за шта је председница владе рекла да ће се разговарати и размотрити.

 

Фото: www.srbija.gov.rs