Већина обвезника већ доставила извештаје за статистичке потребе за 2020. годину

Већина обвезника већ доставила извештаје за статистичке потребе за 2020. годину

27/02/2021 Off By BERB

Агенцији за привредне регистре је закључно са 25. фебруаром преко Посебног информационог система достављено 168.222 извештаја, за 31% више у поређењу са истим датумом прошле године.

 

Закључно са 25. фебруаром достављено је 62%, а креирано 94% од очекиваног броја извештаја.

 

Дневна динамика креирања и достављања извештаја за 2020. годину дата је у Упоредном прегледу креираних и поднетих извештаја за 2019. и 2020. са стањем на дан 25.02.2021. године.

 

Посебан систем за састављање и достављање финансијских извештаја је веома сложен информациони систем који, између осталог, омогућава јединствен поступак уноса извештаја, рачунску и логичку контролу унетих података, електронско потписивање и достављање финансијских извештаја у форми електронског документа. Агенција је континуирано вршила контролу рада система и отклањала проблеме омогућавајући наставак рада у наведеном систему, који је претходних дана истовремено користило између 30.000 и 50.000 обвезника. Напомињемо да Агенција нема утицај на функционисање појединих сервиса овог информационог система, који нису у њеној надлежности (електронски сертификати, временски жиг итд).

 

Упркос повременим проблемима у функционисању овог система, већина обвезника је већ  испунила своју законску обавезу и доставила извештај, те Агенција очекује да ће и остали обвезници успешно извршити обавезу достављања извештаја.

 

Законом о рачуноводству прописани су рокови за достављање извештаја и на њихово померање Агенција нема утицаја, нити има за то надлежност. Стога, Агенција подсећа правна лица и предузетнике, који своје пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да до 1. марта 2021. године доставе, пре свега, извештаје за статистичке потребе. Они могу да доставе заједно са извештајем за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај, али то не морају сада да учине, с обзиром да рок за достављање тим извештаја истиче 30. јуна 2021. године. Такође, лица која нису имала пословних догађаја, нити у пословним књигама имају податке о имовини и обавезама, до 1. марта треба да доставе изјаву о неактивности.

 

Регистар финансијских извештаја и Сервис деск ће у суботу и недељу (27. и 28. фебруара 2021. године), од 9 до 19 часова, пружати подршку свим обвезницима који ће своје извештаје састављати и достављати за време викенда, док ће ова подршка у понедељак, 1. марта 2021. године, бити организована до поноћи.