Onlajn konferencija Osnaživanje starijih žena

Onlajn konferencija Osnaživanje starijih žena

29/01/2021 Off By BERB

Crveni krst Srbije vas poziva na online konferenciju „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji“, koja će biti održana u petak, 29. januara 2021. godine sa početkom u 12 časova.

 

Konferencija je deo projekta „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“ koji Crveni krst Srbije sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim Institutom za izučavanje konflikta, a uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja koje je u okviru projekta rađeno u Srbiji tokom 2020. godine a tiče se učestalosti nasilja nad starijim ženama, faktora rizika, počinilaca i načina njegove prevencije. Istraživanje se sastojalo iz kvalitativnog i kvantitativnog dela. U kvalitativnom delu istraživanja je učestvovalo je 157 žena svih generacija kroz 17 fokus grupa, kao i 40 stručnih radnika. Urađena je i analiza postojećeg zakonskog okvira, a kvantitativni podaci obrađeni u ovom istraživanju pokazuju da je među ženama u Srbiji uzrasta 65-74 godine 55,4% iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja nakon svoje petnaeste godine života, a 16% njih je takvo iskustvo imalo u poslednjih godinu dana. Ovi podaci ukazuju da je nasilje nad starijim ženama deo kontinuuma nasilja koje se trpi čitavog života i da se ono retko prijavljuje jer se starije žene plaše za svoju bezbednost, da će ostati bez podrške, da će ostati ekonomski neobezbeđene ali i da ne žele da njihov supružnik, dete ili unuk budu suočeni sa krivičnim prijavama ili odlaskom u zatvor.Na osnovu podataka iz istraživanja izrađene su preporuke za donosioce odluka.

Na konferenciji će govoriti Ljubomir Miladinović, Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Mateja Štamcar Norčić, Zamenica ambasadora, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Nj.E. Ambassador Niklaus Luterotti, Austrijski ambasador u Srbiji, Brankica Janković, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, John Kennedy Mosoti, Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), a rezultate istraživanja će predstaviti Prof. Dr Marija Babović, SeCons, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, koja će govoriti o kvantitativnom delu istraživanja, i Prof. Dr Bojana Matejić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, te Nataša Todorović, MPH, Crveni krst Srbije koje će govoriti o kvalitativnom delu istraživanja i najvažnijim preporukama za donosioce odluka koje će pomoći da se smanje budući rizici vezani za nasilje nad starijim ženama.

Konferencija će biti na srpskom jeziku sa obezbeđenim simultanim prevodom na engleski jezik.

 

Link za konferenciju: https://us02web.zoom.us/j/89586768740