Skupština Srbije usvojila više zakona

Skupština Srbije usvojila više zakona

17/12/2020 Off By BERB

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, kojim se neoporezivi iznos zarade povećava sa 16.300 dinara na 18.300 dinara mesečno.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Skupština je usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini.

 

 

Izvor: Vlada Srbije