Joksimović i Rot o pregovorima Srbije i novoj metodologiji

Joksimović i Rot o pregovorima Srbije i novoj metodologiji

11/12/2020 Off By BERB

Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović održala je danas video-sastanak sa državnim ministrom za evropske poslove u Ministarstvu inostranih poslova Nemačke Mihaelom Rotom.

Joksimović i Rot su razgovarali o trenutnoj pandemijskoj situaciji u dvema zemljama, kao i u čitavoj Evropskoj uniji, kao i o pitanjima koja se tiču unutrašnjih prilika EU, posebno novom sedmogodišnjem budžetu.

Takođe, bilo je reči i o budućnosti politike proširenja, o svim aspektima pristupnog procesa Srbije i izazovima i očekivanjima od nove metodologije koja bi trebalo da donese brži, snažnije politički vođen i usmeravan i nadgledan proces pregovora.

Joksimović je informisala sagovornika o tome da je Vlada pripremila konkretan implementacioni plan za prvi pregovarački klaster vladavine prava, a koji obuhvata pet već otvorenih poglavlja iz te oblasti, čija je realizacija već otpočela.

Prema njenim rečima, ozbiljan implementacioni plan podrazumeva ponovo poslatu inicijativu Narodnoj skupštini za usvajanje ustavnih amandmana, usvajanje Akcionog plana za primenu Medijske strategije, kao i Radnu grupu za praćenje primene Akcionog plana i Radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara.

Ministarka je rekla i da su preporuke GREKO za borbu protiv korupcije na transparentan način objavljene i biće nastavljeno postupanje u skladu sa njima.

Ona je predstavila i sve druge značajne segmente reformske politike Srbije u svih šest klastera poglavlja, od Zelene agende, digitalizacije, ekonomsko investicionog plana za Zapadni Balkan do stabilnih i dobrih makroekonomskih pokazatelja.

Joksimović je istakla da je Srbija time i tokom ove godine nesporno pokazala da duboko i suštinski učestvuje u najvažnijim politikama EU i da je kredibilno evropska zemlja.

Srbija razume, kako je navela, da će EK biti potrebno još neko vreme da uobliči primenu nove metodologije na pregovarački proces naše zemlje i da je otuda važno da imamo stalan otvoren dijalog kako bismo usmeravali proces u skladu sa novom metodologijom.

Joksimović je izrazila žaljenje zbog toga što ove godine nisu usvojeni zaključci o proširenju i samim tim nije održana politička međuvladina konferencija sa Srbijom tokom nemačkog predsedavanja.

Rot je pohvalio proaktivan pristup naše zemlje u pogledu reformi i aktivnog prihvatanja nove metodologije, podvukavši da Nemačka podržava Srbiju i politiku proširenja.

On je posebno pozdravio sve značajne preduzete korake nove vlade, posebno u oblasti klastera 1 vladavine prava, za koje je istakao da su veoma važan pozitivan signal na evropskom putu Srbije.

Državni ministar za evropske poslove se saglasio sa tim da je neophodno da se što pre uobliči način primene nove metodologije na zemlje koje su već u pristupnom procesu, gde klasteri evropskih politika i učešće Srbije u njima postaju instrument merenja napretka u pristupnom procesu.

Prema njegovim rečima, Nemačka će biti zagovornik održavanja političke međuvladine konferencije sa Srbijom već tokom prve polovine iduće godine.

Tokom sastanka je bilo reči i o Ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan, koji predstavlja još jednu potvrdu za to da Evropska unija pridaje strateški značaj stabilnom i održivom razvoju regiona, posebno u teškim okolnostima borbe sa posledicama pandemije koronavirusa.

Joksimović je izrazila zahvalnost na dugoročnoj i konkretnoj pomoći Nemačke evropskim integracijama Srbije – kako na političkom nivou, tako i putem razvojne pomoći za finansiranje reformskih projekata, kao i strateškim uspešnim investicijama koje su donele značajan broj radnih mesta.

Takođe, sagovornici su ocenili da je od velike važnosti činjenica da je Srbija pristupom KOVAKS mehanizmu obezbedila da ima pristup vakcinama, koje bude nabavila EU, u gotovo isto vreme kada i članice Unije.

 

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije