Успостављање боље заштите и бриге о мигрантима у Србији

Успостављање боље заштите и бриге о мигрантима у Србији

18/11/2020 Off By BERB

„Унапређење бриге о мигрантима и обезбеђивање квалитетнијих услова боравка и њихове заштите у Србији су приоритети рада Министарства када је у питању управљање мигрантском кризом“, истакла је данас министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић након састанка са шефицом представништва Високог комесаријата Организације уједињених нација за избеглице у Србији (UNHCR) Франческом Бонели.

Како је министарка навела, подршка „UNHCR-а“, који је дугогодишњи партнер Министарства је од великог значаја и због тога је неопходно да се та сарадња континуирано и додатно унапређује.

„У наредном периоду акценат сарадње биће на наставку пружања подршке установама социјалне заштите у виду додатне старатељске заштите, стручне подршке у раду са децом и малолетницима без пратње у контексту мешовитих миграционих токова и интеграције лица која су добила међународну заштиту у Републици Србији“, навела је Кисић Тепавчевић.

Шефица представништва UNHCR-а Франческа Бонели захвалила је министарки на конструктивном дијалогу и изразила уверење да ће се сарадња са Министарством кретати узлазном путањом.

Министарка проф. др Кисић Тепавчевић састала се и са шефицом канцеларије Међународне организације за миграције у Србији (IOM) Лидијом Марковић са којом је разговарала о сарадњи у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење прихватних капацитета, услуга социјалне заштите и приступа образовању“ (Специјална мера 6) који представља кључни аспект подршке систему социјалне заштите у раду са мигрантском популацијом у којем учествује 20 установа социјалне заштите у 17 општина у Републици Србији.

На састанку је истакнуто да ће заштита деце и других рањивих категорија избеглица и миграната у оквирима система социјалне заштите у наставку сарадње бити област којој се посвећује додатна пажња имајући у виду и да је оваква подршка у директној вези са испуњавањем мерила из Акционог плана за Преговарачка поглавља 23 – правосуђе и основна права и 24 – правда, слобода и безбедност у процесу приступања Србије ЕУ.

Шефица канцеларије IOM-а Лидија Марковић истакла је да би обезбеђивању квалитетније бриге о мигрантима који бораве у Србији допринело усавршавање запослених за раднике у систему социјалне заштите кроз тренинге и обуке за рад са овом специфичном популацијом.

На састанку је договорено да се заједнички настави рад на спровођењу пројеката у циљу обезбеђивања подршке систему социјалне заштите у раду са избегличком/мигрантском популацијом, са посебним акцентом на заштити и бризи о деци, малолетницима без пратње родитеља или старатеља, затим жртвама трговине људима, жртвама сексуалног, породичног, родно заснованог и других облика насиља.