Монетарна и финансијска стабилност створиле услове за успешну емисију корпоративних обвезница

Монетарна и финансијска стабилност створиле услове за успешну емисију корпоративних обвезница

25/09/2020 Off By BERB

Београд, 25. септембар – У складу са Одлуком Скупштине акционара донетом 15. септембра, компанија „Телеком Србија“ а.д. Београд, данас 25. септембра је са великим успехом емитовала своје прве корпоративне обвезнице. Обвезнице су емитоване у износу од 23,5 милијарди динара, са роком доспећа од пет година и по каматној (купонској) стопи испод 4% (3М БЕЛИБОР+2,95 п.п, што износи 3,97%). Корпоративне обвезнице компаније „Телеком Србија“ а.д. Београд су у потпуности динарске и не носе никакав девизни ризик, што указује да је компанија размишљала прудентно и одговорно и у смислу свођења тржишних ризика на најмању могућу меру. Чињеница да су обвезнице рочности од пет година емитоване по каматној стопи испод 4% указује да је компанија препознала прави и најповољнији тренутак у којем би изашла на домаће тржиште капитала. Тражња за обвезницама је била више него довољна што још једном указује на поверење квалификованих инвеститора у пословање компаније. Искоришћен је тренутак стабилизације тржишних услова, пре свега монетарне стабилности упркос још увек актуелној пандемији корона-вируса.

Инвеститори у поменуте обвезнице су, у складу са Законом о тржишту капитала – квалификовани инвеститори, односно одабране пословне банке које послују у Републици Србији, а са којима „Телеком Србија“ већ има дугогодишњу успешну сарадњу. Поновићемо, то су реномиране финансијске институције у Србији, које имају континуирани увид у пословање компаније, које су у потпуности упознате са домаћим и глобалним макроекономским кретањима и условима на финансијском тржишту, инвеститори који до детаља познају процес улагања у обвезнице и све предности и ризике, односно који су по својим карактеристикама најподеснији за улагање у хартије од вредности стратешке већински државне компаније.

Средства прикупљена издавањем обвезнице биће искоришћена за финансирање пословних потреба компаније, укључујући унапређење пословних активности, као и рефинансирање постојећих финансијских обавеза. Поверење професионалних инвеститора за издавање обвезница још једном указује на стабилност пословања компаније, као и на чињеницу да је створен простор да се у наредном периоду, уз консолидацију до сада предузетих пословних подухвата, спроведу и инвестиције за даља унапређења.

На овај начин остварује се и диверсификација начина финансирања компаније, у складу са најбољом праксом компанија у телекомуникационој индустрији у свету. Ове обвезнице ће, стога, представљати оптималну допуну и алтернативу постојећим банкарским аранжманима и компанија ће у пуној мери искористити све њихове предности у односу на кредите, нарочито чињеницу да се до доспећа обвезнице плаћа само камата, без припадајућег дела главнице, чиме се постиже додатна релаксација новчаних токова.

 

КАБИНЕТ ГУВЕРНЕРА