Koronavirus – kako to rade Slovenci: za došljake karantin sedam dana!

Koronavirus – kako to rade Slovenci: za došljake karantin sedam dana!

12/04/2020 Off By BERB

Onima koji od danas budu dolazile u Sloveniju bit će odr eđen karantin u trajanju od sedam umesto dosadašnjih 14 dana, javnja slovenačka agencija STA.


Ova ograničenja neće važiti za prekogranične radnike, prevoznike tereta i za tranzitne putnike. Oni će u istom danu napuštati prostor Slovenije.

Stranim državljanima koji pri prelazu granice priznaju da su zaraženi ili da imaju izražene simptome bolesti neće biti dopušten ulaz u Sloveniju, dok će se slovenački državljani u tom slučaju moraće da ih pregleda lekar ili da zatraže hitnu medicinsku pomoć.

Lica koja budu u karantinu će na kraju boravka, odnosno sedmog dana biti testirana na virus korona. Ako je test negativan, karantin će biti ukinut, a u slučaju pozitivnog nalaza osoba će biti zbrinuta u skladu sa smernicama za obradu zaraženih.

Osobe koje odbiju testiranje ili im neće biti moguće uzeti bris, karantin će automatski biti produžen za još sedam dana.

Stranci koji su zaposleni u Sloveniji u karantinu će biti na adresi koja je navedena u potvrdi poslodavca, koju će morati pokazati na granici.

Mjere karantena ne odnose se na dnevne migrante i sedmične migrante na granici s Austrijom, a izuzeti su i državljani Slovenije, Austrije, Mađarske i Italije koji su vlasnici ili imaju u zakupu zemljišta s obje strane granice na kojima obavljaju poljoprivredne radove.

Karantin neće važiti ni za one koji obavljaju neophodne poslove, pripadnike službi zaštite i spašavanja, policajce, vatrogasce, medicinsko osoblje i humanitarne radnike koji će morati preći granicu radi obavljanja svojih dužnosti.♦