SKUPŠTINA SRBIJE: O PIO fondu i šatorima u Pionirskom parku!

SKUPŠTINA SRBIJE: O PIO fondu i šatorima u Pionirskom parku!

25/10/2019 Off By BERB

Ranka Čičak

Danas su poslanici Skupštine Srbije davali saglanost da se dopuni finansijski plan PIO za ovu godinu. Ukupni prihodi Fonda PIO bili su 668,14 milijardi dinara, što je za 8,04 milijarde više od predviđenog.Tako će biti para da se isplati svim penzionerima po 5.000 dinara uoči nove godine.

Ministar Zoran Đorđević je zadovoljan što se izdvajanje iz budžeta za penzije smanjilo sa 27,44 posto na 26 posto.

Poslanik Milorad Mijatović setio se vremena kada je on bio u upravnom odboru PIO, pre desetak godina i kada se za penzije iz budžeta izdvajalo čak 48 posto.

Od januara iduće godine, Srbija će uvećati penzije od 5 do 22 posto.Prosečna stopa kojom će rasti najveći broj penzija, je 7 posto. Ulazimo u švajcarski model obračuna penzija. Po tom modelu, pola će se uvećavati prema porastu inflacije, a dtuga polovina prema rastu plata.

Poslanik Goran Kovačević kaže da penzioneri ne treba mnogo a se raduju zbog one prve polovine, jer je inflacija oko 2 posto, pa će se prema tom kriterijumu penzije povećavati za 1 posto. Najveće povećanje očekuje su ipak od rasta plata u naredne tri godine. Kovačević kaže da u toku privredne konsolidacije, penzije nisu smanjivane za 60 posto korisnika.

Poslanik Miladin Ševarlić, obučen, kao i uvek u narodnu nošnju, napao je ministra Đorđevića:

-Preko puta, u parku, već 3 nedelje protestvuju borci, ratni vojni invalidi i kažu da im niste pomogli. Što se života penzionera tiče, zgrožen sam izjavama da su sahranjivani u najlon kesama. Ja mislim da nikada ova država , čak ni 2012, 2013 i 2014 godine nije bila tako bedna da ljude sahranjuje u plastičnim vrećama. Penzioneri nisu zarazna bolest i nije trebalo tako da se postupa.

Zoran Djordević se iznervirao:
-Neću dozvoliti da iznosite neistine.Istina je da su penzioner do 2012. godine bili potpuno zaboravljeni. A kada govorite o borcima, treba da znate da postoji 40 zakona i podzakonskih akata koji regulišu boračka i veteranska pitanja civilnih invalida rata. Ta grupa koja stoji ispred Predsedništva, čini samo 0,1 posto boraca i invalida. A znate šta oni hoće? Da se svi zakoni stave van snage i borcima dodele nacionalne penzije. Mislite li da je go izvodljivo?

Ševarlić je sa mesta dobacio – kako mogu košarkaši i fudbaleri? Zatim je pokušao da nastavi diskusiju, ali mu je isključen mikrofon.♦