SRPSKI POKRET DVERI: Ministar Stefanović je srednjoškolac a ne doktor nauka!

SRPSKI POKRET DVERI: Ministar Stefanović je srednjoškolac a ne doktor nauka!

22/06/2019 Off By BERB

Lider Dveri Boško Obradović optužio je ministra Nebojšu Stefanovića da ne samo što nije doktor nauka, već nije ni završio fakultet.

Stav Dveri je da Ministar treba hitno da podnese ostavku, kao i da se preispitati sve diplome državnih funkcionera i zaposlenih u javnom sektoru.

 

“Antikorupcijski tim Srpskog pokreta Dveri došao je do ekskluzivnih podataka koji se tiču obrazovanja aktuelnog ministra policije. Nebojša Stefanović ima završenu samo srednju školu! U Izveštaju o oceni doktorske disertacije iz juna 2014. Komisije za doktorate Megatrenda navedeno je da je imenovani završio osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, što je neistina. Čak i ako postoji diploma ove visokoškolske ustanove, ona je čist falsifikat, tvrde u Pokretu Dveri dodajući da je ” Nebojša Stefanović dobio Rešenje o nostrifikaciji Diplome o završenom visokom obrazovanju na “Megatrend Internešnal Ekspert Konsorcijum limited” (Megatrend International Expert Consortium Limited), kojom se ta diploma izjednačava sa diplomom Fakulteta za poslovne studije. Predmetno rešenje doneto je dana 17. 02. 2005. godine, zavedeno pod brojem 742/05. U bazi svih studenata Megatrenda utvrđeno je da imenovani nije položio nijedan ispit, te da mu je izdata diploma čist falsifikat”.

 

A evo ko je sve učestvovao i ko je sve povezan i nagrađen kada je SNS došao na vlast zbog toga što je Nebojša Stefanović stigao do doktorskog zvanja: U predmetnom dosijeu nalazi se ovaj original Rešenja o nostrifikaciji br. 742/05 od 17. 02. 2005. godine, kao osnov za prijavu magistarske teze. Imenovani je podneo zahtev za prijavu magistarske teze, odbranio magistarski rad i podneo molbu za odbranu doktorske disertacije. Rešenje o nostrifikaciji potpisao je Mirko Kulić, tadašnji dekan Fakulteta za poslovne studije, čiji je sin Marko Kulić, sadašnji gradski sekretar za opšte poslove. Komisiju za ocenu podobnosti teme magistarske teze i kandidata činili su Ana Langović Milićević, državni sekretar Ministarstva prosvete i Tatjana Cvetkovski, njena kuma, koja je član Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, dok istovremeno radi kao profesor na Megatrendu.

 

Srpski pokret Dveri poziva ministra Stefanovića da – ukoliko su naši navodi tačni – odmah podnese ostavku. Takođe se obavezujemo da ćemo na ovaj način preispitati diplome svih državnih funkcionera i zaposlenih u javnom sektoru, zaustaviti kriminal i jednom za svagda vratiti poverenje u srpski prosvetni sistem(Press Dveri).♦