PANEL MSUB povodom projekta „U dodiru sa“

PANEL MSUB povodom projekta „U dodiru sa“

22/06/2019 Off By BERB

U okviru projekta „U dodiru sa“ Muzej savremene umetnosti i Savez slepih Srbije organizuju panel diskusiju o stanju i perspektivama audio deskripcije u Srbiji. Panel se održava u sredu 26. juna u Muzeju savremene umetnosti sa početkom u 14 časova. Nakon diskusije, kustoskinje Katarina Krstić i Senka Ristivojević održaće vođenje kroz izložbu „U dodiru sa“.

U panelu učestvuju Branka Brkić, sekretarka Saveza slepih Srbije, Violeta Vlaški, profesor, prevodilac i audio deskriptor, Iva Omrčen, urednica emisije RTS “Mesto za nas”, Branko Matić, osnivač i predsednik udruženja Homer i Festivala sinhronizovanih i adaptiranih filmova za slepe, Vidan Danković iz Udruženja za reviziju pristupačnosti.

Moderator panela je Boris Dončić, bibliotekar i urednik u studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“.

„U dodiru sa“ je inkluzivna izložba koja predlaže novi pristup prilagođavanju, medijaciji i interpretaciji vizuelnih umetnosti. Značajan deo izložbe je zvučni sadržaj koji prati svaki izloženi rad iz zbirki Muzeja savremene umetnosti i opisuje interpretacije tih dela koje su izveli studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ove ekfraze predstavljaju objašnjenje vizuelnog sadržaja umetničkog dela slepim posetiocima i dopuštaju im da bolje razumeju svet umetnosti.

Kao svojevrstan vid prevođenja vizuelnih informacija u reči, audio deskripcija slepim osobama pruža bolju obaveštenost i veću socijalnu participaciju. Na taj način slepi ljudi mogu da gledaju filmove, pozorišne predstave, uživaju u sportskim prenosima ili remek-delima slikarstva i fotografije.

Čitav niz dokumenata od Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čoveka i Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, do Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o audiovizuelnim medijskim uslugama, garantuju pravo na potpuno i pravovremeno informisanje osoba sa invaliditetom. Nedavno je državno Regulatorno telo za elektronske medije uradilo analizu i preporuke u pogledu obaveze prilagođavanja programa elektronskih medija za osobe sa invaliditetom. Na ovom skupu želimo da kroz razmenu informacija i iskustava, podstaknemo i unapredimo primenu preporučenog. Kakva je situacija sa prilagođavanjem medijskog sadržaja za slepe i slabovide u našoj zemlji, šta se do sada uradilo, koji su predlozi za unapređenje i šta se planira, govore ljudi koji imaju iskustva u ovoj oblasti.♦