KAMATICA: Privatno zdravstveno osiguranje „jeftinije“ od državnog

KAMATICA: Privatno zdravstveno osiguranje „jeftinije“ od državnog

07/09/2018 Off By BERB

Na operaciju ili različite vrste snimanja i dijagnostike u bolnicama širom Srbije juče je čekalo tačno 72.268 ljudi, pokazuju podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Najviše pacijenata, njih čak 25.617 čeka na operaciju katarakte, zatim sledi ugradnja kolena, na koju čeka 13.951 pacijent, a na ugradnju kuka čeka njih 9.922. Svi oni će najmanje godinu dana, a verovatno i duže čekati da dođu na red u državnoj bolnici.

Sa druge strane u privatnim medicinskim ustanovama liste čekanja nema, ali to ima svoju cenu, koja za prosečnu zaradu u Srbiji, uopšte nije mala. Tako, na primer, u jednoj od privatnih bolnica operacija početne katarakte, sa ugradnjom sočiva, po jednom oku, košta 900 evra. U drugoj privatnoj bolnici endoproteza kolena košta 300.000 dinara, bez implanta, a dodatno se naplaćuju i bolnički dani.

Kamatica je istraživala da li je danas obavezno državno zdravstveno osiguranje preskupo, za sveukupne usluge kakve se trenutno nude i da li se privatno zdravstveno osiguranje više isplati. Ako uzmemo u obzir prosečnu neto platu od 50.000 dinara, za državno zdravstveno osiguranje izdvaja se 7.126 dinara, a od toga 3.563 dinara ide na teret poslodavca, a 3.563 dinara na teret zaposlenog. Za taj novac dobija se uglavnom kompletna medicinska nega, ali uz česta plaćanja raznih participacija, duge liste čekanja za analize, preglede i terapije, a i veliki broj stomatoloških usluga se naplaćuje.


Kamatica je istraživala šta sve može da se dobije za isti iznos ukoliko se plaća privatno zdravstveno osiguranje. Tako u jednoj od osiguravajućih kuća, za 47,25 eura mesečno dobija se bolničko ili vanbolničko lečenje za godišnju osiguranu sumu od 10.000 evra, a svi lekovi su pokriveni polisom, dodatni benefit je svakako i besplatan sistematski pregled jednom godišnje.

Premije za privatno zdravstveno osiguranje iznose od 20 pa sve do 150 evra na mesečnom nivo, u zavisnosti od godišta, pola i nivoa pokrića“, objašnjava jedan od dugogodišnjih agenata prodaje ovog osiguranja.

Privatno zdravstveno osiguranje je „doživelo“ ekspanziju na tržištu kada su prvo strane kompanije i međunarodne organizacije za svoje zaposlene počele da uplaćuju ovaj vid osiguranja, na početku kao nagradu ili dodatni benefit kojim su želeli da zadrže zaposlenog. Danas ovo osiguranje sve češće kupuju i pojedinci, želeći kvalitetnu medicinsku uslugu pre svega za svoju decu, pa onda i za sebe.

Danas privatno zdravstveno osiguranje možete zaključiti i na mesečnu premiju i od 15 evra i za to se dobija godišnja osigurana suma od 1.000 evra za vanbolnička lečenja. Takođe, plaća se i participacija, najčešće od 20 odsto od cene pregleda ili dijagnostičke procedure.


Kako kažu u osiguravajućim kućama ovaj vid osiguranja je „sezonski“ proizvod. Njegova prodaja naglo „skače“ u oktobru i novembru, kada krenu i prve epidemije prehlada i traje do marta, a potom počinje bolja prodaja putnog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranje za troškove vezane za trudnoću i porođaj se uvek ugovaraju posebno, i posebno plaćaju. Ali, u velikom broju osiguravajućih kuća pravilo je da ukoliko se osiguranje plati u periodu manjem od devet meseci pre nego što žena ostane u drugom stanju, to osiguranje kao i troškove ne moraju da priznaju.

Redakcija portala Kamatica je povodom ove teme kontaktirala i Ministarstvo zdravlja.

-„Na osnovu analize koju smo radili, kada se izračuna koliko novca od zarade dajemo za državno zdravstvo i koliko košta privatno zdravstveno osiguranje i šta sve može da se dobije, u velikom broju slučajeva ispada da se kod privatnog zdravstvenog osiguranja za manji iznos dobije bolja usluga, bez čekanja. Zašto je to tako i da li je u Srbiji moguće razmatrati opciju izbora, da državno zdravstveno osiguranje ne bude obavezno kako bi zaposleni mogu da odluče da li će uplaćivati državno zdravstveno ili privatno?“ ni posle deset dana Ministarstvo zdravlja nam nije poslalo odgovore.♦

…..