OTVORENO PISMO: Zapustili naš vinograd Kosovo – zamenili ga Zadrugom 2

OTVORENO PISMO: Zapustili naš vinograd Kosovo – zamenili ga Zadrugom 2

04/09/2018 Off By BERB

 

Predsednik Srpskog narodnog pokreta iz Banja Luke Dane Čanković u svom otvorenom pismu piše da smo “zapustili naš vinograd Kosovo, i zamjenjujemo ga bajkovitim imaginarijumom, Zadrugom 2”

“Oni koji su se nazivali srpskom elitom, intelektualcima i političarima, više decenija, zapuštali su i napuštali srpski vinograd, Kosovo i Metohiju, ali to ne znači da ga sada treba dati drugom vinogradaru ili još gore zamijeniti ga bajkovitim imaginarijumom, Zadrugom 2.
Dovoljno je, u zadnjih sto godina, uporediti ekonomske i identitetske pokazatelje srpskog naroda sa takvim pokazateljima ostalih naroda na prostoru bivše Jugoslavije, pa da se uoči bolji i brži razvoj drugih i to često na štetu srpskog naroda (stvaranje vještačkih naroda, genocid nad srpskim jezikom – istom jeziku daju se različita imena, otimanje srpskih teritorija, ustavima zajedničke države daje se prednost, prije svega Sloveniji i Hrvatskoj, srpski identitet slabi, zaboravlja se srpska kultura i književnost, srpske pjesme i riječi, smanjuje se upotreba ćiriličnog pisma, djeci se daju strana imena što uopšte nije nevažno. Imena i riječi nose svojevrsnu energiju). Takav negativan proces omogućen je zahvaljujući srpskim političarima, eliti i intelektualcima. Zbog istine i pouke budućim srpskim generacijama, sa ove vremenske udaljenosti i očiglednih štetnih posljedica, treba preispitati rad i učinak nekadašnjih srpskih političara, elite i intelektualaca i sve nazvati pravim imenom. Mnogi tzv. srpski političari, elita i intelektualci, pažljivom analizom njihovog rada i učinka, za svoj narod bili bi smješteni u kategorije kukavica, nesposobnih, samoživih, izdajnika i veleizdajnika.

I sada „srpska elita“, često kradući novac od države i naroda, školuje svoju djecu na Zapadu i mnoga ta djeca budu izgubljena za srpski narod, tako čineći dvostruki grijeh. Možda bi trebalo krenuti i nešto ranije, od jednog od najvećih skretničara srpskog naroda Vuka Stefanovića Karadžića, koji je pored nesumnjivo dragocjenog književnog rada uspio da stanji razumijevanje naše sa slavenskim narodima, prije svega ruskim, i privuče nas nenaklonjenom Zapadu. I u ovom vremenu imamo skretničare koji srpski narod pokušavaju da odvedu na put isključivog materijalizma, odričući se Kosova kao sistema vrijednosti koji nam daje živi identitet i snagu za slobodom.

Kosova, koje je živa veza nas sa našim precima i potomcima. I svaki korak naprijed na tom putu materijalizma, bez Kosova, jeste pogrešan korak koji nas vodi u konačan poraz i nestanak kao srpskog naroda. Na tom putu isključivog materijalizma, bez moralnosti i duhovnosti, neminovno bi se javila nemilosrdna diktatura ili bi se međusobno varali, pljačkali i ubijali, bez obzira na zakone.

Neophodan nam je onaj koji će nas odvesti na put dobra, duhovne obnove. Na tom putu odnjegovaće se dobar čovjek, koji je radan, moralan, govori srpskim jezikom, piše ćiriličnim pismom, koji je rodoljub, koji je vjerujući. Takvi ljudi čine zdravo srpsko društvo i vode ga i u ekonomski i svaki drugi napredak. Takvo zdravo srpsko društvo znaće kako da vrati i obnovi Kosovo. Dakle, nije suština i prioritet riješiti se Kosova sa ogromnim prirodnim i duhovnim bogatstvom i pokloniti ga nekom drugom, već izgraditi zdravo srpsko društvo. Zato briselski razgovori o statusu Kosova trebaju se završiti neuspjehom. U tome obraz nam može sačuvati i Haradinaj. Nikako nije dobro ni da se organizuje međunarodna konferencija samo po pitanju Kosova. Potrebno je iste probleme, proizašle raspadom Jugoslavije kao zajedničke države rješavati na isti način. Uspostaviti principe. Ako se mogu mijenjati Brozove, komunističke granice Srbije, onda zašto se ne mogu mijenjati takve granice Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Makedonije (Badinterova komisija je rekla da autonomne pokrajine Srbije ne mogu biti nezavisne. Rimske i Osimske sporazume potpisala je sa Italijom Jugoslavija).
Srpski narod treba da vode hrabri vizionari, rodoljubi koji se Bogu mole, tada će sagledati svjetske procese i promjenu odnosa snaga u svijetu, sačuvati srpski narod i njegov identitet i stvoriti državu koju će srpski narod voljeti, sa razlogom. Treba se probuditi Srbin, dobri čovjek, sagledati dolazak velikih događaja i mogućnosti, uzeti učešće u njima sa velikom vjerom, požrtvovanjem i aktivnošću koja će voditi u stvaranju nečeg velikog za svoj narod.
Srpski narod ima dvije osnovne mogućnosti u stvaranju države. Jedna je, da poput Slovenaca i Hrvata stvori svoju nacionalnu državu u kojoj će u velikom procentu živjeti Srbi. To podrazumijeva stvaranje srpskih nacionalnih teritorija na prostoru bivše Jugoslavije, koje bi se putem referenduma integrisale u jedinstvenu državu. Prije više od deset godina Pokret „Izbor je naš“ predlagao je, kao najbolje mirno rješenje međunarodnu konferenciju o granicama na Balkanu. Takva konferencija imala bi za cilj da definiše ko ima pravo na samoopredjeljenje i na kojoj teritorijalnoj cjelini, a onda da svi koji to pravo imaju, na referendumu se izjasne u kojoj i kakvoj državi žele da žive. Prosto je nepravedno da Nezavisna Država Hrvatska, koja je u kontinuitetu vršila genocid nad srpskim narodom,ubijala ga i protjerivala bude nagrađena… tim prije što su Srbi ginuli za sadašnju teritoriju Hrvatske zamjerivši se Italiji. Vrijeme je da se zbog toga Srbi izvine Italijanima i sa njima uspostave iskreno prijateljstvo.

Druga mogućnost jeste da se pokaže ljepota i snaga srbstva i pravoslavlja koja će privući druge narode i vjeroispovijesti, kako bi se formirala dobra i moćna država, koja bi se temeljila na slobodi kolektiviteta i pojedinca, suprotno Jugoslaviji koja je potiskivala slobodu naroda, pogotovo srpskog i njegov identitet, i gurala po strani religiju kao izraz smisla čovjekovog. Osnov te moćne i dobre države bio bi istorijski dogovor Srba i Muslimana, Bošnjaka ili kako god hoće da se nazovu. U tome bi se moglo naći i rješenje i za Kosovo.

Možda Željko Mitrović, koji se predstavlja kao vlasnik Pink televizije, za Kosovo ima drugo rješenje koje nudi – hljeba i igara, mada je i tu plagijator. Slučajno sam, prije nekoliko dana, pogledao njegovu reklamu za Zadrugu 2, i rekao bih, rekao bi on više puta, genijalnu izjavu o svom bajkovitom imaginarijumu, Zadruzi 2. „Rekao bih da je to sociološki eksperiment, reko bih da se ljudi različito ponašaju u različitim ambijentima“, govori Mitrović.

Svaka čast, genijalno, Mitroviću Željko. Napravite anketu u osnovnim školama sa pitanjem „Da li se ljudi različito ponašaju u različitim ambijentima“. Neki đaci bi se slatko nasmijali.

Ali, Mitroviću, čovjek je i „situaciono“ biće. Dok su situacije, okolnosti, da kažem, normalne, onda će se čovjek u različitom ambijentu ponašati različito, ali kada se prag normalnosti probije, kada situacija, pa rekao bih i nečastive sile krenu da utiču na čovjeka, onda se on ponaša isto u različitim ambijentima, a u skladu sa „ekstremnom“ situacijom.

Prag normalnosti različit je kod različitih ljudi. Zar nisi vidio u tvojim rijalitijima do sada, da kada mu ili joj „nadođe“, onda se bije, plače, seksa.., bez obzira koji je ambijent i što je pred kamerama i javnosti. Kad smo kod plakanja, da li bi ti ponovo zaplakao pred gospođom Mirom Marković, u kancelariji, na ulici, ili u svom rijalitiju. Situacija te, Željko, može navesti da se ponašaš kako nikad ne bi pomislio, a ne ambijent. I sada nešto što je važnije. Obrati pažnju na bezbijednost učesnika u Zadruzi 2, jer u Srbiji ima dosta migranata, koji su pristalice tradicionalnih i istinskih vrijednosti, pa ih situacija može odvesti u pogrešnom pravcu, i izvršiti, ne daj Bože, teroristički napad na tvoju Farmu, izvinjavam se, sjetio sam se na Zadrugu 2.

I na kraju svaki tekst završavam:
Pobijedimo krizu radom, radujmo se i radimo.♦