Komesarijat za izbeglice ponovo iseljava – izbeglice iz Ustaničke 244g

Komesarijat za izbeglice ponovo iseljava – izbeglice iz Ustaničke 244g

16/07/2018 Off By BERB
Združena akcija Krov nad glavom obavestila je medije da će Komesarijat za izbeglice pokušati da iz Ustaničke 244g, od 23. jula do 10. avgusta, prinudno iseli stanare deset garsonjera.

U garsonjerima se, nalaze se i samohrane majke, stari i bolesni ljudi i ratni veterani sa invaliditetom koji nemaju drugi krov nad glavom, niti sredstva da ga obezbede.

Gorka ironija je što su stanari koje Komesarijat želi da prinudno iseli izbeglice, a garsonjere namenjene upravo – izbeglicama.

Združena akcija Krov nad glavom podseća da je novembra prošle godine Komesarijat već pokušao da policijskom akcijom iseli izbeglice iz petnaest garsonjera u Ustaničkoj 244g. U njih su se 2008. godine uselila izbegla i raseljena lica koja nisu imala drugi krov nad glavom.

Komesarijat je 2011. godine pokrenuo postupak za raspodelu ovih stanova. U međuvremenu je okončao postupak, a da nije rešio situaciju ljudi koji već žive u Ustaničkoj. Dve garsonjere su i dalje pod sudskim sporom. Za ostale, Komesarijat od novembra prošle godine pokušava da “reši” stambenu situaciju jednih izbeglica tako što izbacuje na ulicu druge izbeglice. Kampanju prinudnog iseljavanja u novembru je pratila medijska kampanja u kojoj je Komesarijat obmanjivao javnost, tvrdeći da zapravo iseljava uzurpatore koji zauzimaju stanove namenjene izbeglicama.

Prinudna iseljenja su u novembru sprečena zahvaljujući solidarnoj akciji u kojoj su učestvovali Združena akcija Krov nad glavom i Kolektivna odbrana stanara. Nakon četvorodnevne blokade zgrade Komesarijat je odustao od izbacivanja izbeglica na ulicu, pod uslovom da stanove u Ustaničkoj napuste one porodice koje imaju gde da odu. U dogovoru sa Komesarijatom, u kom su na strani izbeglica učestvovali njihovi predstavnici, ZA Krov nad glavom i Kolektivna odbrana stanara, Vladimir Cucić je obećao da će, ukoliko se pomenuti uslov ispuni, Komesarijat pristupiti traženju rešenja za one porodice koje zaista nemaju gde, i da niko neće završiti na ulici.

Za proteklih osam meseci Komesarijatu su po dogovoru predata tri stana u kojima su živele izbeglice koje imaju gde da odu. Nakon toga, samo dve od ugroženih porodica su se odselile u alternativni smeštaj koji im je obezbedio Komesarijat. Za ostalih deset je Komesarijat neko vreme simulirao traženje rešenja, da bi ubrzo počeo da ponovo preti prinudnim iseljenjima. Pretnje će pokušati da sprovedu u delo od 23. jula do 10. avgusta, svakog jutra u 9 časova.

Združena akcija Krov nad glavom navodi da će pružiti solidarnu podršku svima kojima preti izbacivanje na ulicu, a naročito najugroženijima. Zato je naročito važno da se što veći broj ljudi uključi u odbranu izbeglica iz Ustaničke 244g. ♦