SVETSKI DAN IZBEGLICA / Zoran Pašalić: Manje izbeglica – duži boravak!

SVETSKI DAN IZBEGLICA / Zoran Pašalić: Manje izbeglica – duži boravak!

19/06/2018 Off By

 

Elvira Tot

Kroz teritoriju Srbije prošlo je oko milion ljudi: Zoran Pašalić

Povodom 20. juna, Svetskog dana izbeglica zaštitnik građana Zoran Pašalić podseća da taj dan posvećujemo onima koji su, zbog ratova i nemilih događaja, bili prisiljeni da preko noći napuste svoje domove i ostanu bez života koji su do tada imali. Ono što smo im kao država obezbedili to su uslovi za život, a kao društvo ljudskost i razumevanje, poručio je Pašalić.

Priliv izbeglica u Srbiju se u velikoj meri smanjuje, ali je značajno produžen period njihovog zadržavanja. Trenutno je oko 2700 ljudi smešteno u 18 centara u Srbiji, a van centara se nalazi od 300 do 400 izbeglica. Od početka izbegličke krize kroz teritoriju Srbije prošlo je oko milion ljudi. Zaštitnik građana od početka priliva izbeglica redovno i u kontinuitetu prati njihov položaj, smeštaj i postupanje državnih organa prema njima, i do sada je dao više stotina preporuka da se isprave eventualni propusti.
Ova institucija je posebnu pažnju posvetila osetljivim i ranjivim grupama, pre svega deci bez roditeljske pratnje, ženama i osobama sa invaliditetom, koji su u većoj meri izloženi diskriminaciji, nasilju i eksploataciji. Izbeglice su se Zaštitniku građana obraćali pre svega zbog povrede prava na slobodu i bezbednost, prava na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta i ostvarivanja prava tokom trajanja postupka azila.
Zbrinjavanje velikog broja izbeglica je veoma složen postupak i svi nadležni državni organi moraju koordinisano pristupiti tom problemu. Pored adekvatnog smeštaja država mora da im obezbedi i uslove za njihovu integraciju u društvo, što danas predstavlja poseban izazov, naglašava Zoran Pašalić.♦