CRVENI KRST/ Svetski dan protiv nasilja nad starcima

CRVENI KRST/ Svetski dan protiv nasilja nad starcima

15/06/2018 Off By

 

Ranka Čičak

Danas, na Svetski dan protiv nasilja nad starima u Crvenom krstu Srbije održan je okrugli sto na ovu temu. Zaključeno je da stariji moraju da budu više uključeni u rešavanje pitanja koja se njih tiču.


Okrugli sto je Crveni krst održao zajedno sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković i svojim aktivistima u starijim godinama.
Zlostavljenje starijih je često skriveno, potcenjeno i ignorisano. Smatra se da je to privatna stvar. Zato se manje prijavljuje nego što se događa. Pozvani su svi stariji pa i organizacije nevladine i vladine da tokom cele godine rade na prevenciji diskriminacije i zlostavljnja starih. Ta su zlostavljanja podeljena na nekoliko kategorija. U psihološko nasilje spadaju uvrede, optužbe, prinude, ignorisanje, posmatranje sa visine. U fizičko – udaranje, štipanje, batine, pretnje nasiljem i smrću. U seksoalno – silovanje, neprimereno dodirivanje, neadekvatan rečnik. U finansijsko – uzimanje štednje bez dozvole. U zanemarivanje – uskraćivanje hrane, čiste odeće i socijana izolacija. Strukturno nasilje je sistematsko zlostavljanje kada društvo odriče vrednost starijim ženama i muškarcima. Jedna od šest strijih osoba doživela je neki oblik zlostavljanja, a tek svaka dvadeset i četvrta prijavljuje.
U Srbiji više od 19 posto starijih doživi neki oblik nasilja. Većina naših ljudi gleda nasilje i ćuti. Demografska struktura u Srbiji se neće promeniti u dogledno vreme pa će ovaj fenomen ostati budućim generacijama da ga rešavaju. Najviše su ugrožene žene. Njih tokom života zlostavljaju muževi. Kada sinovi stasaju i ožene se, dolaze snaje i tada počinje pakao. One brinu o svojim majkama, a svekrve su drugog reda. Sinovi ne primećuju, ili se tako prave, pa starice dolaze na vrata staračkih domova i mole da ih prime.
Istraživanje je pokazalo da ni u staračkom domu ne cvetaju ruže. Više od 10 posto onih koji rade u domovima izjavilo je da je bar jednom napravilo fizičko nasilje nad starcima. Njih 40 posto je priznalo da su tukli i maltretirali starce.
Predloženo je da se porave sigurne kuće za ugrožene roditelje sinova koji dozvoljavaju maltretiranje.♦