Istraživanje portala Kamatica:Turistička agencija je bankrotirala – šta sada?

Istraživanje portala Kamatica:Turistička agencija je bankrotirala – šta sada?

23/05/2018 Off By
Svake godine, u našoj zemlji, dve do tri turističke agencije bankrotiraju, a posle njih uvek ostanu putnici koji su putovanje platili, a nisu otišli. Nešto komplikovaniju situaciju imaju turisti koji su se zatekli na putu, pa zbog bankrota agencije nemaju čime da se vrate kući, ili čak budu izbačeni iz smeštaja u kome borave jer ga agencija nije platila.

 

YUTA ima i 700 predstavnika širom Evrope koji u roku od sat vremena mogu da reaguju na svaki problem koji putnik ima. Problem je moguće prijaviti i preko kol centra, koji od maja do oktobra, radi 24 časa dnevno, za svu neophodnu asistenciju. Poslednji slučaj kada su turisti imali problema sa turističkom agencijom iz ovog sistema bio je 2016.godine.

Kamatica je istraživala kome se u takvoj situaciji prvo obratiti za pomoć, kako dobiti nazad svoj novac i možemo li se od takvih situacija zaštititi.
Zakon o turizmu je propisao da u slučaju otkazivanja putovanja, ako ga otkaže turistička agencija, iz bilo kog razloga, putniku mora da vrati novac najkasnije u roku od 15 dana. U praksi se to veoma retko dešava i kada rok za povraćaj novca istekne u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija savetuju da se ceo slučaj prijavi turističkoj inspekciji.
„Turistički inspektor nema ovlašćenje da naloži agenciji da oštećenom putniku vrati novac, već podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Takođe, podnosi se i predlog za oduzimanje licence za organizovanje turističkih putovanja. Zakonodavac je propisao obavezu turističkim agencijama, da bi dobili licencu, da obezbede garanciju putovanja. Garancija putovanja za slučaj insolventnosti i garancija putovanja radi naknade štete putniku obezbeđuje organizator putovanja kao polisu osiguranja ili garanciju banke, a ukupan limit pokrića je najmanje 300.000 evra“, objašnjava Vera Božić Trefalt, v.d.pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije.
Ona još i dodaje da je za aktiviranje te garancije potrebno da se utvrdi nelikvidnost organizatora putovanja, odnosno njegova nesposobnost plaćanja dospelih obaveza. Ona se utvrđuje rešenjem privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrdom Narodne banke Srbije o insolventnosti, zapisnikom ili drugim aktom turističkog inspektora.

 

Međutim, praksa je pokazala da cela ta procedura traje veoma dugo, a neka suđenja nisu završena ni posle jedne decenije. U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (YUTA) kažu da su oni uveli novi pravilnik kako bi se ovakve situacije izbegle, a turisti zaštitili. U saradnji sa dve osiguravajuće kuće YUTA kontroliše kompletnu realizaciju putovanja kroz svoj sistem „YUTA garancija putovanja“. U ovom sistemu se trenutno nalazi 260 turističkih agencija u Srbiji, i sve su ispunile visoke kriterijume pre nego što su primljene.
„Ovo smo napravili pre svega zbog putnika i ako se desi neki problem ili agencija koja je u našem sistemu bankrotira sve troškove preuzimamo na sebe. To znači da putnik svoj novac dobija nazad za najduže 15 dana, a ukoliko je već na putovanju obezbeđujemo mu besplatan smeštaj i povratak. Svi koji smatraju da su oštećeni treba prvo nama da se jave, a kada se vrate kući elektronski dostavljaju sva dokumenta koja imaju. Mi to proveravamo i nakon toga zakazujemo potpisivanje tih dokumenata. To je bukvalno sve što putnici treba da urade da bi bili obeštećeni“, priča Aleksandar Seničić, direktor YUTE.♦