Crno nam se piše: globalno zagrevanje ne preskače Srbiju

Crno nam se piše: globalno zagrevanje ne preskače Srbiju

16/05/2018 Off By

 

 

Ranka Čičak

Globalno zagrevanje nije zaobišlo ni Srbiju, a crno nam se piše ako ne preduzmemo hitne mere.

 

Od 1960. godine temperatura na zapadnom Balkanu popela se za dva stepena, a očekuje se da će se popeti za još 4 stepena. Ambijent nam je zagađen, čekaju nas periodi velikih kiša i suša. Sa juga suptorpske vrućine, pa će kiše biti dugotrajne a suše takve da više nećemo moći da gajimo kukuruz. Treba se pripremiti i za navodnjavanje. Do kraja ovog veka Balkan će biti u crvenoj zoni klimatskih katastrofa.

Danas je u Bogradu Evropska komisija, zajedno sa Ministarstvom životne sredine Srbije raspravljala o ovim nevoljama.

Sastanak je održan u okviru projekta Tehnička pomoć za implementaciju Pariskog sporazuma.

Pariski sporazum o klimatskim promenama pokrenuo je prelazak na nisko – ugljeničnu održivu budućnost. Projekat je nazvan Talanoa dijalog. Tehničku pomnoć za implementaciju pariskog sporazuma fnansira EU, a dobiće je Albanija, BiH, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska.

Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan rekao je novinarima da je jedini način odbrane od zagrevanja brzo pošumljavanje. Naša zemlja završava zakone koji će biti prva pomoć u zaštiti od globalnog zagrevanja.♦