MSUB: razgovori o izložbi Sekvence – Umetnost Jugoslavije i Srbije

MSUB: razgovori o izložbi Sekvence – Umetnost Jugoslavije i Srbije

25/01/2018 Off By
U Muzeju savremene umetnosti, (Ušće 10, Novi Beograd) u subota, 27. januara u 13 časova, u okviru programa „Priče o Sekvencama“, serije razgovora o aktuelnoj izložbi Sekvence – Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, autor i kustos izložbe Dejan Sretenović govoriće o neoavangardnim tedencijama u jugoslovenskoj umetnosti.

Revitalizacija istorijskih avangardi (dade, nadrealizma, konstruktivizma) javlja se od 1951. godine i ogleda se u traganju za novim frmama umetničkog izraza i ponašanja, kao i zanimanjem za spoj umetnosti, nauke i tehnike. U odnosu na glavne tokove umetnosti neoavangarde su redstavljale alternativnu matricu koja je delovala kroz različite istraživačke, eksperimentalne i kritičke prakse pojedinaca i grupa.
U ovoj sekvenci predstavljeni su neokonstruktivistička grupa EXAT 51 (Ivan Picelj, Vlado Kristl, Vjenceslav Rihter), protokonceptualna grupa Gorgona (Julije Knifer, Josip Vaništa, Dimitrije Bašičević Mangelos, Ivan Kožarić), neodadaistički asamblaži i objekti Leonida Šejke; partitura performansa i taktizon Vladana Radovanovića; programirana umetnost i to kroz ornamentografske crteže Zorana Radovića, luminokinetičke objekte Kolomana Novaka i kompjuterske poeme Miroljuba Todorovića; monohromatsko geometrijsko slikarstvo Milene Čubraković i Mire Brtke; radikalni enformel Ive Gatina i Eugena Felera.♦