Ministarstvo kulture i informisanja: konkurs „Mobilnost 2018“ i dr.

Ministarstvo kulture i informisanja: konkurs „Mobilnost 2018“ i dr.

25/01/2018 Off By
Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, zatim za projekte koji su podržani kroz međunarodne fondove i za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini.

Iz Ministarstva navode da je cilj konkursa „Mobilnost 2018“ sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz naše zemlje pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije kao i studijske i rezidencijalne boravke i slično”.
Prijave treba podneti do 30. aprila 2018. godine, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 29. juna 2018. godine.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su podržani kroz međunarodne fondove, koji traje do 29. juna 2018. godine, ima za cilj sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz pomoć projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.
Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.
Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu koji je otvoren do 16. marta 2018. godine, biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, a posebno u zemljama regiona u cilju jačanja kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu.
Pravo učešća na ovim konkursima imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija.
Potrebni formulari i detalji o konkursima nalaze se na linku: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi.♦