MSUB: Vođenje kroz izložbu i predstavljanje Socijalne mreže arhive svedočanstava

MSUB: Vođenje kroz izložbu i predstavljanje Socijalne mreže arhive svedočanstava

23/01/2018 Off By

U okviru projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova koji partnerski realizuju Centar za kulturnu dekontaminaciju i Muzej savremene umetnosti, u sredu, 24. januara 2018. godine biće obeležen „Dan pos(v)ete svedočenju“.

U 14 časova u Legatu Čolaković (Ulica Rodoljuba Čolakovića 2), kustosi Noa Treister i Zoran Erić održaće vođenje kroz izložbu „Svedočanstvo – Istina ili politika“, a u 18 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21) biće predstavljena Socijalna mreža arhive svedočanstava, o arhivi će govoriti Bogdan Golobović, Darko Lazić i Noa Treister.

Bazu projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova čini audio arhiva od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i Jugoslovenskih ratova devedesetih, a zasniva se na intervjuima i umetničkim radovima koji razmatraju ove intervjue kao svedočanstava. Izložba radova 15 umetnika i umetničkih parova nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posledicama kroz sakupljanje svedočanstava od direktnih učesnika ratova i anti-ratnih aktivista.

Arhiva svedočanstava je regionalna i evropska, višejezična, on-line društvena mreža sećanja na Jugoslovenske ratove. Arhiva sadrži svedočenja u punoj dužini, kao i pretražive kratke snimke izdvojene iz ovih svedočanstava. Štaviše, on omogućava da se uređivanjem i sklapanjem ovih snimaka napravi vlastiti audio-narativ ili „radio program“ i da se podeli sa drugima iz različitih zemalja, kao i da se tako doprinese glavnoj arhivskoj zbirci svedočenja. Taj kreativni i igrani aspekt arhive ima za cilj da privuče najširu javnost, građane različitih nacionalnosti, a da činjenice izložene na različitim jezicima omoguće upoređivanje stanovišta u vezi s pripadnošću nacijama, klasama, religijama, polom i starošću, otkrivanje skrivene istine i sticanje drugačijih uvida. Kao i ljudi, socijalna mreža i chat-soba olakšavaju, licem u lice, neočekivane susrete sa drugima i stvaranje nepredviđenih zajednica.

Arhiva podržava razumevanje svedočenja kao čina emancipacije, koji stvara društveni prostor za sećanje oslobođen od parlamentarno-partijskih politika, ograničenja i manipulacija, koji je i prostor za dijalog o mogućnosti zajedničke dobrobiti. Botom-up pristup, koji se odražavao kroz različite uloge koje su ljudi imali u konfliktima i na osnovu kojih danas formiraju različite društvene slojeve, daje osećaj socijalne kohezije van državnih granica.

Arhiva pokazuje značaj različitih pokreta otpora u vreme rata i danas. Učesnici projekta, građani iz nacionalnih država naslednica Jugoslavije i iz Evrope, razvijaće osećaj aktivnog uticaja i vlasništva nad demokratskim višestrukim hibridnim narativom. Konačno, prihvatanje ovih svedočenja u evropski istorijski narativ će pojam „balkanizacija“ preneti u zaborav.(Press MSUB)♦