Raspisani konkursi iz oblasti savremenog stvaralaštva!

Raspisani konkursi iz oblasti savremenog stvaralaštva!

23/01/2018 Off By

 

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija u Republici Srbiji i za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2018. godini.

 

Pravo učešća na konkursu iz oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija, koji je otvoren do 23. februara, imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta u pet primeraka za sve oblasti.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučivaće stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno. Komisije će biti sastavljene od nezavisnih stručnjaka i profesionalaca u svojim oblastima, te apsolutno autonomne i nezavisne u ocenjivanju projekata i odlučivanju.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana njegovog završetka.

Cilj konkursa je usklađivanje kulturnog razvoja Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoj publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

Detalji o konkursu i potrebni formulari nalaze se na linku: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2018–godini.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, koji je otvoren do 16. marta 2018. godine, može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike biće dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti.

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na mađarski, ruski i persijski jezik, zbog predstavljanja dela i autora na književnim manifestacijama u Belorusiji, Rusiji, Mađarskoj i Iranu.

Svi uslovi konkursa i potrebni formulari nalaze se na linku: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu–u-2018–godini-.♦