Berane: Slobodan Milošević dobija ulicu!

Berane: Slobodan Milošević dobija ulicu!

11/01/2018 Off By

 

Savet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova dao je zeleno svetlo inicijativi da jedna od beranskih ulica ponese ime Slobodana Miloševića, bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, piše podorički Dan.

Ta inicijativa je prosleđena Sekretarijatu za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO kao nadležnom organu da u skladu sa Zakonom o spomen – obobeležjima sprovede proceduru. Inicijativu je pokrenulo Srpsko istorijsko – kulturno društvo „Nikola Vasojević“ iz Berana.
-Kada je riječ o predsjedniku Slobodanu Miloševiću, istorija će mu dati ono mjesto koje pripada časnim ljudima, herojima koji žrtvuju i život za svoj narod i državu i za njihovo dostojanstvo. On je svoj život, bez straha i zadrške, posvetio tom cilju, navodi se u Inicijativi.
Osim ovog pred­lo­ga, Srp­sko isto­rij­sko – kul­tur­no dru­štvo „Ni­ko­la Va­so­je­vić“ pred­lo­ži­lo je da be­ran­ske uli­ce do­bi­ju ime­na go­lo­o­toč­kih žr­ta­va Mi­lo­sa­va Rai­če­vi­ća, Bo­ška Đu­ri­ča­ni­na, prin­ca Mi­ha­i­la Pe­tro­vi­ća Nje­go­ša i ve­lič­kih žr­ta­va.(Dan)♦