Lord Pedi Ešdaun: SADi i Britanija snažnije da se angažuju na Balkanu

Lord Pedi Ešdaun: SADi i Britanija snažnije da se angažuju na Balkanu

11/01/2018 Off By
Lord Pedi Ešdaun, nekadašnji visoki predstavnik za BiH i posla­nik u Domu lordova, česti­tao je Komitetu za spoljne poslove ovog doma na dobro urađenom poslu koji je kru­nisan izveštajem s preporu­kama o tome kako se Velika Britanija treba ponašati na Balkanu nakon što ta zemlja napusti Evropsku uniju.

 

– To je dobar izvještaj s čijim se preporukama u naj­većoj meri slažem. Voleo bih da su dali više pažnje ulozi SADi da se Britanija snažno angažuje na tome da EU čvrsto insistira na prin­cipima na kojima se temelji i ona sama. Ti se postulati moraju apsolutno poštivati i provoditi na Balkanu, kako bi region mogao da bude sastav­ni deo EU. Izveštaj skreće pažnju na Balkan i sugeriše šta bi trebalo da se uradi u tom regionu koji je EU, uključujući i moju državu, zapostavila. Na britanskoj je vladi da odluči šta će raditi na Balkanu. Ovo su samo dobre preporuke koje je Ko­mitet uradio – ističe Ešdaun.

On kaže da ga, ipak, bri­ne to što još ne vidi sprem­nost EU da se stvarno bavi Balkanom.

– Istina, sve se više unutar institucija u Briselu priča o Balkanu, što je dobra stvar. Ali, davno sam naučio da ljude vrednujem po delima, a ne po rečima. Dela, ali onih istinskih, koja će don­eti poboljšanje stanja na Balkanu, još nema – upozo­rava on.

Ešdaun ističe da će zvanični London insistirati na tome da čvrsto sarađuje sa EU, posebno na pitanjima odbrane i bezbednosti i spolne politike. Ako to bude ta­ko, onda je Balkan idealno mesto da se to i demonstri­ra.

– Uvek sam isticao da je za Balkan potrebna koor­dinisana politika Zapa­da. EU je atraktivan cilj. Zapad zato mora da insistira i na tome da se članstvo u taj prestižni klub može ostvariti sa­mo ako se u celosti prihvate i provode evropski standardi. Potrebni su nam transatlantski savez i akcija. Pitanje je da li su Vašington i Brisel spremni na takav korak – izjavio je Ešdaun medijima.(Agencije)♦