Sutra u Medija centru:”Vinča: spaljivanje razuma”

Sutra u Medija centru:”Vinča: spaljivanje razuma”

22/10/2017 Off By
Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd u ponedeljak, 23. oktobra od 11 časova u Medija centru održaće konferenciju za medije “Vinča: spaljivanje razuma”

Na ovoj konferenciji biće predstavljena finansijska i pravna analiza ugovora o javno-privatnom partnerstvu za tretman i odlaganje komunalnog otpada na deponiji u Vinči, koji je potpisan 29. septembra ove godine.
Iako je ovaj ugovor slavljen kao spasonosno rešenje za dugogodišnji problem sa odlaganjem otpada u Beogradu, ono što je analiza od više hiljada stranica ugovora pokazala govori da se grad Beograd obavezao na fiksno plaćanje više od milijardu evra privatnom partneru u periodu od 30 godina, da uredi i napravi alternativne pristupne puteve, izgradi branu i toplovod od Konjarnika do Vinče, dok su se javna preduzeća obavezala na otkup električne energije po povlašćenim uslovima, kao i toplotnu energiju koja nastaje spaljivanjem đubreta.
U proteklih nekoliko meseci Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd organizovala je niz protestnih akcija i tribina sa ciljem da ukaže na negativne posledice ovakvih postupaka gradske vlasti, ali i sa željom da ponudi alternativno rešenje ovog problema.
Na konferenciji će govoriti aktivisti i aktivistkinja Inicijative Ksenija Radovanović, Vladimir Radojičić i Dobrica Veselinović.♦