MeđunarodnI dan porodice: poruka Zaštitnika građana

MeđunarodnI dan porodice: poruka Zaštitnika građana

14/05/2017 Off By
POVODOM 15. maja, Međunarodnog dana porodice, Zaštitnik građana poziva sve nadležne institucije da se uključe u rešavanje problema savremene porodici pre svega sve izraženijeg siromaštva, nezaposlenosti i nasilja.

– Zato je, poručuje zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović, na državi da obezbedi efikasnije mere smanjenja siromaštva i povećanje zapošljavanja i zapošljivosti i obezbedi punu zaštitu od porodičnog i drugog nasilja.
Ocena Zaštitnika građana je da i dalje izostaju blagovremene i efikasne aktivnosti nadležnih organa u vezi sa unapređenjem položaja samohranih roditelja i porodica sa decom u posebno osetljivom položaju (deca koja žive i rade na ulici, deca koja žive u ekstremnom siromaštvu, deca sa smetnjama u razvoju i teško bolesna deca). Mere štednje, koje su na snazi već nekoliko godina, a koje su uticale i na nivo socijalnih davanja i podrške, nisu doprinele uspostavljanju i razvijanju usluga namenjenih porodici i deci, a naročito onoj u posebno osetljivom i ranjivom položaju. ♦