LSV: Sramno revidiranje Darvinove teorije evolucije

LSV: Sramno revidiranje Darvinove teorije evolucije

06/05/2017 Off By
Možda ovaj odgovor nije ni moguće otkriti, ali jedno je sigurno – ako nauka nema odgovor na ovo pitanje to ne znači da ga ima religija. U pitanju je „ili-ili“ logička greška – ako ne može nauka nešto da objasni, znači da može religija

STRUČNI savet za nauku i tehnološki razvoj Lige socijaldemokrata Vojvodine saopštio je da izražava duboku zabrinutost i neslaganje zbog najave da će se Peticija za reviziju izučavanja teorije evolucije naći pred Odborom za nauku i obrazovanje.
U demokratskom društvu podnošenje peticija je legitiman način političkog delovanja, ali razmatranje navedene Peticije, sa tvrdnjama koje direktno negiraju naučni pogled na svet, od strane skupštinskog Odbora za nauku i obrazovanje bio bi nedopustiv postupak. Takvim gestom legitimišu se tvrdnje koje su u direktnoj suprotnosti sa temeljnim postulatima nauke i predstavljaju isključivo ideološke i religijske stavove potpisnika Peticije.
Prva velika činjenična greška ove peticije je tvrdnja da su neodarvinistički stavovi dogmatski. Pre svega, neodarvinizam predstavlja spoj darvinizma i Mendelovih ideja. Sam Darvin nije znao za gene, a kamoli koju funkciju vrše. Stoga, da je ova teorija „dogmatska“, kako autori i potpisnici peticije navode, ona se posle Darvina ne bi menjala.
Ono što ovu teoriju izdvaja od mnogih drugih naučnih teorija, je to što dokazi dolaze iz raznih naučnih disciplina i svi ukazuju na to da je osnovna Darvinova ideja tačna. Međutim, potpisnici Peticije očigledno ne znaju da se naučne teorije ne zasnivaju na neoborivim dokazima i da uvek postoji mogućnost da neka teorija bude opovrgnuta novim znanjima. Dakle, koliko god neodarvinizam bio snažna naučna paradigma, niko ne isključuje mogućnost (koliko god ona bila mala) opovrgavanja, jer ne postoji nikakva zavera koja sprečava da se pogrešne naučne ideje odbacuju, a da se nove ideje prihvataju. Teorija evolucije se konstantno revidira u skladu sa novim saznanjima iz niza nauka, te se stoga nikako ne može smatrati dogmatskom. Religijska misao je ta koja ne trpi promene i revizije, a nauka je autokorektivna i menja se u svetlu novih znanja.
Takođe, potpisnici peticije ne znaju da teorija evolucije nema pretenzije da zna definitivan odgovor na pitanja o nastanku sveta, života ili čoveka, ali to ne znači da su njeni stavovi „naučno nedokazivi“. Drugim rečima, ako nešto ne možemo (trenutno) da objasnimo, to ne znači da je to i neobjašnjivo. U tom kontekstu, posebno je zanimljiv podatak da potpisnici peticije navode da su stavovi teorije evolucije „u suprotnosti sa naučnim činjenicama“, propuštajući da te činjenice jasno navedu. A dodatno, nazivajući teoriju evolucije „hipotezom“ još jednom pokazuju neupućenost u osnovnu naučnu terminologiju i osnovne naučne principe.
Potpisnici su u pravu kada kažu da nauka (još uvek) nema odgovor na pitanje o nastanku života na našoj planeti. Međutim, nije tačno da nauka ne zna ništa o ovoj problematici. Naprotiv, danas su naučnici bliži odgovoru na ovo pitanje nego ikada ranije. Možda ovaj odgovor nije ni moguće otkriti, ali jedno je sigurno – ako nauka nema odgovor na ovo pitanje to ne znači da ga ima religija. U pitanju je „ili-ili“ logička greška – ako ne može nauka nešto da objasni, znači da može religija.
U tom kontekstu je sintagma „savremeno religijsko shvatanje“, koju koriste potpisnici peticije, prilično nejasna. U svetu postoji desetine hiljada religija, ali postoji samo jedna nauka. Drugim rečima, važno je imati u vidu da hrišćanstvo nije jedina religija koja govori o nastanku sveta i čoveka, te se postavlja pitanje kako ponuditi jednak tretman svim religijski „teorijama“ o ovoj problematici. Ukoliko to nije ideja potpisnika, onda je važno pojasniti na osnovu čega se favorizuje biblijsko stvaranje u odnosu na sve ostale teorije i „teorije“ o stvaranju. Da li je možda osnovni kriterijum taj što su potpisnici hrišćani? Ili su potpisnici nepristrasno pročitali sve postojeće ideje o nastanku i zaključili da je slučajno samo hrišćanstvo, kao njihova religija, istinito?
Stručni savet za nauku i tehnološki razvoj LSV saglasan je sa potpisnicima peticije u konstataciji da „planove i programe izučavanja biologije treba da donosi kompetentan tim na državnom nivou“, te zbog toga apelujemo da državni organi zanemare navedenu peticiju zbog frapantnog neznanja i nekompetentnosti, ne samo iz biologije, već iz naučne metodologije i logike kojim ova peticija obiluje. Razmatranje ove peticije vodilo bi u dalje urušavanje nauke u Srbiji i u dalje urušavanje kredibiliteta nadležnih organa.♦