Pink i Tanjug kažnjeni po tužbi Saše Radulovića

Pink i Tanjug kažnjeni po tužbi Saše Radulovića

22/04/2017 Off By

Protiv Zajednice sindikata Srbije i njene funkcionerke Saša Radulović je privatnom tužbom pokrenuo poseban parnični postupak zbog povrede ugleda i časti i plasiranja neistinitih informacija u vezi sa stečajevima koje je Radulović vodio


VIŠI SUD u Beogradu usvojio je tužbe koje je Saša Radulović podneo protiv TV Pink i novinske agencije Tanjug. Prema prvostepenim sudskim presudama sud je utvrdio da su emitovanjem ličnih podataka o Saši Raduloviću, bez njegove saglasnosti, Pink i Tanjug povredili član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i čl. 80. Zakona o javnom informisanju.

Saša Radulović je prošle godine tužio ova propagandna glasila zbog emitovanja priloga o lažnim krivičnim prijavama koje je na konferenciji za novinare pred palatom pravde pokazivala Mira Basta, potpredsednica fantomske Zajednice sindikata Srbije, okružena članovima Vulinovog Pokreta socijalista. U prilozima TV Pink i Tanjuga objavljena je adresa stanovanja Saše Radulovića i njegove porodice, čime je Raduloviću povređeno pravo na privatnost i ugrožena sigurnost.

Protiv Zajednice sindikata Srbije i njene funkcionerke Saša Radulović je privatnom tužbom pokrenuo poseban parnični postupak zbog povrede ugleda i časti i plasiranja neistinitih informacija u vezi sa stečajevima koje je Radulović vodio.Glavni cilj ove propagande je da ubedi glasače da su u politici svi isti, da se politikom bave nečasni ljudi, da su i u vlasti i u opoziciji svi kao Rističević, Martinović, Vulin i Lončar i da se ništa ne može promeniti. Pošto su svi mediji pod direktnom ili indirektnom finansijskom kontrolom, klevete se plasiraju na naslovnim stranicama, a retko koji demanti bude objavljen sitnim slovima u zabačenom delu novina. Jedini način za borbu protiv ovog nasilja jeste da se traži zaštita suda. Nažalost ni kada se dobije presuda suda, mediji o tome ne obaveštavaju javnost.

Saša Radulović pred nadležnim sudovima u Srbiji vodi još 25 postupaka radi naknade štete zbog povrede ugleda i časti protiv izdavača štampanih i elektronskih medija i odgovornih urednika tabloida.(Press DJB) ♦