Bojan Kostreš: Novim ustavom do moderne države

Bojan Kostreš: Novim ustavom do moderne države

18/02/2017 Off By

 

Kostreš dalje navodi da LSV u inicijativi insistira na promeni izbornog sistema koji bi garantovao ravnopravnu zastupljenost svih pokrajina i regiona, zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima, donešenju zakona o lustraciji, zakona o nadležnostima AP Vojvodine, zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije, i zakona o zabrani  fašističkih i neonacističkih organizacija i udruženja

GENERALNI sekretar LSV Bojan Kostreš u pisanoj izjavi medijima navodi da Liga ponavlja da bez donošenja novog Ustava Srbije nema govora o reformi političkog sistema, jer je Ustav iz 2006. zastareo, i u suprotnosti sa realnošću:

„LSV podseća i da je još 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije formirala Akcionu grupu za promenu političkog sistema, koja je imala zadatak da do kraja te godine izađe sa konkretnim predlozima reforme političkog sistema. Nažalost, Akciona grupa nije završila svoj posao i nije donela nikakve zaključke.

LSV je tada  iznela niz predloga za koje smatra da bi trebalo da budu predmet debate, među kojima je najbitnije pitanje autonomije Vojvodine“.

Kostreš dalje navodi da LSV u inicijativi insistira na promeni izbornog sistema koji bi garantovao ravnopravnu zastupljenost svih pokrajina i regiona, zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima, donešenju zakona o lustraciji, zakona o nadležnostima AP Vojvodine, zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije, i zakona o zabrani  fašističkih i neonacističkih organizacija i udruženja:

„Vladajuća Srpska napredna stranka nije ni iznela svoje stavove, bez obzira što je najavljivano da će to učiniti u junu, julu, avgustu, septembru i, na kraju, decembru 2015. godine. Stavova SNS nije bilo, a Akciona grupa je prestala sa radom.

Politički sistem Srbije je i dalje nefunkcionalna i stvara ozbiljne probleme na evropskom putu Republike Srbije.“

Liga socijaldemorkata Vojvodine insistira da se ova pitanja pod hitno ponovo stave na dnevni red i da rad Akcione grupe za promenu političkog sistema bude nastavljen ili da se formira nova grupa koja bi u kratkom roku morala da predloži nova sistemska rešenja, navodi Kostreš: „Posledica tog nerada je da su građani taoci lošeg političkog sistema, ali i centralističkog uređenja države, koje guši autonomiju Vojvodine, a lokalne samouprave dovodi u poziciju prosjaka koji polako umire.

Bez novog Ustava, koji bi Srbiju učinio modernijom, naše društvo će propadati i biti na dnu lestvice evropskih država“.