Neobična anketa nevladinih organizacija: Makedonija ima 200.000 homoseksualaca!

Neobična anketa nevladinih organizacija: Makedonija ima 200.000 homoseksualaca!

11/02/2017 Off By
Istraživanje je pokazalo da među političarima  ima 100 homoseksualaca. U Ministartvu unutrašnjih poslova radi 900 homoseksualaca, a  850 armiji. Među biznismenima 514 su homoseksualci. Među lekarima je 494 homoseksualaca. Među novinarima 86 su homoseksualci, a među sveštenicima i hodžama njih 11 priznaju da su homoseksualci

 

MAKEDONSKE nevladine organizacije počele su sa prebrojavanjem homoseksualaca, piše portakl Skopje info i donosi vrlo zanimljive podatke. Danas u ovoj republici ima oko 200.000 homoseksualaca što predstavlja jednu desetinu stanovnika Makedonije.

Istraživanje je pokazalo da među političarima  ima 100 homoseksualaca. U Ministartvu unutrašnjih poslova radi 900 homoseksualaca, a  850 armiji. Među biznismenima 514 su homoseksualci. Među lekarima je 494 homoseksualaca. Među novinarima 86 su homoseksualci, a među sveštenicima i hodžama njih 11 priznaju da su homoseksualci.

Nevladine organizacije do ovih podataka su došle anketirajući 12.000 građana Makedonije. Među anketiranima 7.198  izjasnilo se kao biseksualci, a ostali da pripadaju gej populaciji. Više od 2.500 navelo je da su imali do 10 partnera, 3.000 do 30, a 572 kažu da su imali i preko 50 partnera.

Među anketiranima 6.352 su hrišćani, 5.316 muslimani i 331 su pripadnici drugih religija.