Čekajući izbore: Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podržava Sašu Jankovićaza predsednika!

Čekajući izbore: Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podržava Sašu Jankovićaza predsednika!

26/01/2017 Off By

 

Iako je u proteklih nekoliko godina bio pod snažnim pritiskom izvršne vlasti da ćuti i prihvati kršenje ljudskih prava, zakona i procedura, zaštitnik građana je stao u odbranu prava, sloboda i dostojanstva građana, traživši način da se sistemski isprave nepravilnosti u funkcionisanju izvršnih i upravnih organa vlasti


Značajna podrška:Saša Janković

UKOLIKO želimo da živimo u demokratskom društvu, potrebno je uspostaviti funkcionalne demokratske institucije, vladavinu prava i pravnu državu nasuprot vladavini javnih funkcionera koji sebe postavljaju iznad zakona, a deluju mimo zakona, i u konačnici usvajaju zakone kojima se favorizuje interes uskog kruga ljudi, navodi se u saopštenju medijima Inicijative Ne da(vi)mo Beograd dostavljeno medijima.

Saša Janković je svojim radom pokazao da poštuje ova načela i značajno je doprineo uspostavljanju nezavisnog samostalnog kontrolnog organa, a time i jačanju demokratskih institucija, i zbog toga ga podržavamo u kandidaturi za predsednika Srbije.

Iako je u proteklih nekoliko godina bio pod snažnim pritiskom izvršne vlasti da ćuti i prihvati kršenje ljudskih prava, zakona i procedura, zaštitnik građana je stao u odbranu prava, sloboda i dostojanstva građana, traživši način da se sistemski isprave nepravilnosti u funkcionisanju izvršnih i upravnih organa vlasti. Podsećamo da je Zaštitnik građana utvrdio i sa razlogom obelodanio javnosti da je beogradska policija, saučestvovala i stala na stranu kriminalne grupe koja je u noći 24. i 25. aprila, 2016. godine, lišila slobode i ugrozila bezbednost građana i srušila objekte u Hercegovačkoj ulici i Savamali.

Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“ podržava Sašu Jankovića kao predsedničkog kandidata, smatrajući da ga njegov dosadašnji rad kvalifikuje za ovu veoma važnu funkciju i verujući da bi on sa pozicije predsednika republike doprineo: 1) razvoju demokratskog društva u kojem se poštuju slobode i prava građana, sprečavanju samovolje i instrumentalizacije institucija sistema u korist ljudi bliskih vlasti 2) ali od njega očekujemo i da sprovodi politiku koja u prvi plan stavlja interese svih građana, a pogotovo građana koji su u nezavidnom materijalnom položaju, nasuprot interesa postojeće ekonomsko-političke elite.

Međutim, da bi se poboljšao život svih građana Srbije, moraju se znatno smanjiti ekonomske nejednakosti u našem društvu, ojačati i zaštiti socio-ekonomska i radnička prava, sprečiti dalja privatizacija javnih resursa, a uvećati skup javnih dobara koja su dostupna svima. Između ostalog, to podrazumeva da se ponovo uspostavi kvalitetno i svima dostupno zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita, kao i da se omogući građanima da učestvuju u procesima kojima se definiše politika i donose odluke o raspolaganju javnim resursima. To podrazumeva i da se ispravi nepravda koja je privatizacijama i kriminalnim radnjama naneta radnicima koji su stoički i na svoju štetu branili dostojanstvo svih građana Srbije, kada su zahtevali da država stane u odbranu njihovih socio-ekonomskih i vlasničkih prava. Nužno, to znači i da pravi kriminalci koji imaju potporu države moraju završiti u zatvoru, a da se politika kojom se sve privatizuje, gura na tržište, deli građane na one koji žive u luksuzu i one koji nemaju ništa, mora zaustaviti.

Stoga, naša podrška Saši Jankoviću je iskrena, dobronamerna i principijelna, a smatramo da on kao budući predsednik republike mora svojim autoritetom, u okviru svojih ovlašćenja, insistirati na rešavanju ovih ključnih pitanja za građane Srbije i sprovoditi upravo drugačiju politiku koja bi u prvi plan stavila interese građana i građanki Srbije.

No, na kraju, dužnost nam je da upozorimo da je opasno zavaravati se da će promena doći odozgo, a da ćemo mi tu učestvovati tako što ćemo puko zaokružiti jedno ime na glasačkom listiću. Za pravu transformaciju našeg društva potrebno je da se organizujemo i počnemo da rešavamo probleme u zgradi, u komšiluku, u mesnoj zajednici, u našem gradu. Promena je potrebna, kako na najvišem mestu u državi, tako i na lokalnom nivou, i mi od te borbe nećemo odustati.